Рекомендацiї

Метою викладання дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів до забезпечення здорових і безпечних умов в навколишньому та виробничому середовищі. Курс висвітлює загальні питання функціонування життєдіяльності, впливу людини на навколишнє середовище; визначені анатомо-фізіологічні наслідки впливу на людину небезпечних, шкідливих і уражаючих факторів, принципи їх нормування, правові, нормативно-технічні і організаційні основи забезпечення безпеки життєдіяльності, питання контролю і управління умовами життєдіяльності.

Курс "Безпека життєдіяльності" є стислою електронною версією підручника, що включає основний матеріал, необхідний для вивчення цієї дисципліни. Весь навчальний матеріал поділений на окремі теми. Теми викладаються з урахуванням структури процесу засвоєння знань, вмінь, навичок.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- характеристики навколишнього середовища; небезпеку середовища та наслідки їх негативних дій;

- засоби і методи підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технічних процесів;

- правила гігієни;

- характеристики осередків ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях; засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха;

- основи організації і проведення рятувальних робіт;

- основні правила надання долікарської допомоги.

Вміти:

- практично здійснювати заходи щодо підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технологічних процесів;

- здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту виробничого персоналу, населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;

- оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку і обстановку, яка може виникнути під час стихійного лиха та аварії, приймати відповідні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  Наверх ↑