4.2. Причини виникнення НС, стадії розвитку та осередки ураження

Надзвичайні ситуації виникають в результаті:

- швидких природних процесів, які обумовлюються дією гравітації, земного обертання або різницею температур;

- дії зовнішніх природних факторів, які приводять до старіння або корозії матеріалів конструкцій, споруд і зниженню фізико-механічних показників;

- проектно-виробничих дефектів споруд (помилки при проектуванні; низька якість матеріалів; порушення правил техніки безпеки при ремонті та інших видах робіт);

- вплив технологічних процесів промислового виробництва та матеріали споруд (навантаження, що більше припустимого; високі температури, вібрації, дія агресивного середовища);

- порушення правил експлуатації споруд і технологічних процесів виробництва, що викликають вибух котлів, хімічних речовин та ін.;

- воєнна діяльність у різних видах її проявлення.

Незалежно від походження та типу в розвитку НС можна виділити чотири характерних стадії (фази): зародження, ініціювання, кульмінаційну та затухання (ліквідація наслідків).

На стадії зародження складаються умови, передумови майбутньої НС: активізуються несприятливі природні процеси; накопичуються проектно-виробничі дефекти споруд, багаточисельні технічні невиправлення; виникають збої в роботі обладнання та ін.

Виявити довготривалість стадії зародження, при тому приблизно, можна тільки за допомогою регулярної статистики відмов, збоїв, «локальних» аварій, спостережень сейсмічних, метеорологічних, протиселевих та інших станцій.

На стадії ініціювання надзвичайної події найбільш суттєвий вплив людського фактора. Так, статистика свідчить, що більше 60% аварій виникає із-за помилок персоналу.

На кульмінаційній стадії виникає звільнення енергії або речовини, які чинять несприятливу дію на населення та навколишнє середовище, тобто виникає надзвичайна подія. Особливість надзвичайної події - ланцюговий характер протікання, коли руйнівна дія ініціюючої події багато разів збільшується внаслідок залучення в процес енергонасичених, токсичних, біологічно активних компонентів. Це ланцюговий процес руйнуючого звільнення енергії та речовин. Стадія затухання НС по часу охоплює період від перекриття джерела небезпеки - локалізації НС, до повної ліквідації її наслідків, включаючи весь ланцюг вторинних, третинних та ін. наслідків. Тривалість даної стадії може складати роки, а то і десятиріччя.

Знання ланцюга формування НС в конкретних умовах дає можливість зменшити ризик виникнення такої ситуації, - забезпечити готовність до надзвичайної обстановки.

Територія, на які діють небезпечні та шкідливі фактори НС, з розташованими населенням, тваринами, спорудами, комунікаціями називають осередком ураження. Вони бувають простими та складними.

Простий осередок ураження - той, що виник під впливом одного вражаючого фактора, наприклад, руйнування від вибуху, пожежі, тільки хімічне або бактеріальне зараження.

Складні осередки ураження виникають внаслідок дії декількох вражаючих факторів НС. Наприклад, вибух на хімічному підприємстві веде за собою руйнування, пожежі, хімічне зараження навколишньої місцевості; землетрус і ураган крім руйнування споруд можуть викликати затоплення, пожежі від пошкодження електричної мережі та ін.

Форма осередків ураження в залежності від природи джерела небезпечних факторів може бути круглою - при землетрусах, вибухах; смуговою - при ураганах, затопленнях, селевих потоках; неправильної форми - при пожежах, цунамі та ін.

Наслідки не можуть бути різноманітними. Вони залежать від виду, характеру НС та масштабу її розповсюдження.

Основними видами наслідків НС є: загибель, захворювання людей, руйнування, радіоактивне забруднення, хімічне зараження, бактеріальне зараження. На людей, які знаходяться в екстремальних умовах НС діють також психотравмуючі обставини, які викликають порушення психічної діяльності у вигляді так названих реактивних (психогенних) станів. Реактивна дія екстремальних умов складається не тільки з прямої загрози життю людини, але й зв’язана з чеканням її реалізації за межами осередків ураження.

Якщо радіуси дії небезпечних та шкідливих факторів НС можна визначити заздалегідь розрахунковими методами, то радіус психологічної дії в реальній дійсності може бути самим різним. В деяких випадках він може бути в багато разів більшим, ніж радіуси дії інших вражаючих факторів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  Наверх ↑