3.5. Енергетичні забруднювачі навколишнього середовища антропогенного походження

3.5.1. Теплове забруднення

Енергетичними забруднювачами навколишнього середовища вважають такі види енергії антропогенного походження, які або взагалі не характерні для природного середовища, або їх інтенсивності значно перевищують фонові (природні) величини та шкідливо діють на людей, рослинні та тваринні організми і можуть викликати порушення нормального функціонування різних екологічних систем.

Вплив на біосферу енергетичних забруднювачів антропогенного походження складається з теплового, радіоактивного (іонізуючого), електромагнітного та акустичного забруднювачів (шум, вібрація). Кожний з цих видів забруднювачів характеризується різними властивостями, параметрами, ступенем небезпечності для людини та інших живих організмів.

Теплове забруднення навколишнього середовища пов’язане з роботою теплоенергетичних агрегатів та теплообмінних технологічних установок. До першої групи відноситься обладнання теплових електростанцій, різноманітні теплові двигуни, включаючи двигуни транспортних засобів. В цих агрегатах призводиться перетворення тепла в механічну або електричну енергію. До другої групи відносяться різноманітні установки для нагріву, сушки, плавлення, випарки, спікання різних матеріалів в процесі їх технологічної переробки. Сюди ж відносяться й пристрої для опалення приміщень та других об’єктів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  Наверх ↑