3.4. Охорона та раціональне використання землі та надр

Грунт - це поверхнева родюча частина земної кори, яка сформувалась внаслідок тривалого впливу вологи, повітря, тепла, рослинних та тваринних організмів на поверхневому прошарку землі. Найважливіша властивість грунту - родючість, тобто здатність забезпечити рослини вологою та поживними речовинами.

Менше 1/3 площі поверхні Землі складає суша - континенти, острова; 90% цієї території є простором для проживання людини, а 10% - це лідники.

Ріст кількості населення та технічний прогрес збільшують антропогенне навантаження на земельні ресурси та потребують збільшення продуктів харчування. Останнім часом спостерігається скорочення сільськогосподарських угодій внаслідок руйнування грунту (ерозії, засолення, опустинення, заболочення, селів, зсувів, обвалів та забруднення) та прямого скорочення площі.

Ерозія - виникає під дією води, вітру та антропогенних факторів на грунт та підстиляючі породи. Захист від ерозії потребує використання цілого комплексу захисних заходів.

Засолення - це процес накопичення солей натрію, кадмію, марганцю в грунті в недопустимих концентраціях. Особливо розповсюджене вторинне засолення - соленакопичення внаслідок неправильного поливу та фільтрації води.

Опустинення - це перетворення родючих земель в неродючі пустелі.

Заболочення - це надлишкове зволоження грунту. Має місце поблизу каналів та штучних водоймищ. Для осушення використовується дренаж.

Селі - це потоки каміння, болота, які виникають в руслах рік внаслідок різкого паводку. Швидкість потоку досягає 10 м/с та більше, а об’єм викидів - до мільйонів м3 маси. Методи боротьби з селями: стимулювання рослинного покрову на схилах; розчищення накопичення рихлої породи; стабілізація русла гірських річок системами протиселевих гребель.

Зсуви - це зміщення гірських мас вниз по схилу внаслідок їх зволоження, сейсмічних товчків та діяльності людини.

Обвали - це відрив та падіння значних мас гірських порід на схилах гір. Міри боротьби з зсувами та обвалами наступні: дренажні споруди, закріплення схилів сваями, насадження рослинності.

Забруднення - покриття поверхні або просочування грунту відходами виробничої або господарської діяльності людини. Внаслідок діяльності людини виникають осередки «індустріальної пустелі» - дільниці, де грунт забруднений викидами промисловості. Промислові відходи доцільно використовувати або переробляти. Перспективне направлення виробництва - безвідходні та маловідходні технології.

Відторження - передача сільськогосподарської площі або лісних угідь для споруди міст, виробництв, транспортних магістралей, трубопроводів та інших потреб.

Родючі землі, на яких внаслідок господарської діяльності людини знищена рослинність, змінений рельєф місцевості, називаються порушеними.

Надрами називають верхню, доступну частину літосфери. Надра використовуються для добування корисних копалин, захоронення рідких та газоподібних корисних копалин, розміщення споруд та транспортних комунікацій, захоронення відходів та викиду стічних вод.

Корисні копалини відносяться до непоновлюваних ресурсів, а добування їх досягає великих цифр (більше 200 млрд. тон гірських порід, в тому числі більше 30 млрд. тон щорічно). При цьому виникає прогресуюче виснаження запасів корисних копалин, а також їх структурні зміни.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  Наверх ↑