ТЕМА 2. ГРАВІМЕТРИЧНИЙ (ВАГОВИЙ) АНАЛІЗ

· загальна характеристика гравіметричного методу аналізу;

· вимоги до осадів;

· кристалічні і аморфні осади;

· умови проведення осадження;

· відокремлення осаду;

· одержання гравіметричної форми;

· техніка виконання гравіметричного аналізу;

· розрахунки в гравіметричному методі.

Суть гравіметричного методу аналізу.

Гравіметричний (ваговий) аналіз заснований на визначенні маси речовини. В ході вагового аналізу визначувана речовина відганяється у вигляді леткої сполуки (метод відгонки) або осаджується з розчину у вигляді малорозчинної сполуки (метод осадження). Методи осадження використовуються більш широко і мають набагато більше практичне значення, ніж методи відгонки.

У ваговому аналізі кількісне визначення компонентів грунтується на обчисленні результатів зважування продукту реакції. Схема аналізу і основні операції методу осадження такі: наважку досліджуваної речовини переводять у розчин і іон, який визначають, осаджують. Осад відокремлюють фільтруванням, промивають, прожарюють (або висушують) і зважують. За вагою осаду і його формулою обчислюють вміст визначуваного іона і його процентне відношення до наважки. Сполука, у вигляді якої визначуваний компонент осаджується з розчину, називається формою осадження. Сполука, у вигляді якої проводять зважування, називається гравіметричною (ваговою) формою.

Наприклад, щоб визначити іон SO42ˉ, до розчину, який досліджується, добавляють надлишок барій хлориду; при цьому випадає осад baso4, який і є формою осадження і гравіметричною формою. Цей осад відфільтровують, відмивають від розчинних речовин, висушують і зважують. За масою осаду обчислюють масу іона SO42ˉ. Кальцій осаджують у вигляді кальцій оксалату (форма осадження), але після висушування і прожарювання зважують у вигляді сао або сасо3 (гравіметрична форма).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑