4 РЕЗЮМЕ

Кондуктометричний метод базується на вимірюванні електропровідності розчинів. Пряме вимірювання електропровідності є найефективнішим методом контролю якості дистильованої води в лабораторіях, технічної води в так званих хімічних або фармацевтичних виробництвах, в технології водоочистки та оцінці забрудненості стічних вод. Особливістю кондуктометричних методів є можливість автоматичного і дистанційного аналізу. Точність прямих кондуктометричних вимірювань – 1–2%.

 Широку область застосування має кондуктометричне титрування. Кондуктометричнм методом можна титрувати суміші слабких кислот, суміші слабких основ, а також суміші слабких кислот чи основ з солями слабких кислот чи слабких основ.

 Основною перевагою методу високочастотного титрування є можливість аналізу будь–яких агресивних середовищ, оскільки електроди з аналізованим розчином не стикаються. Електроди можна помістити з зовнішньої сторони трубопроводу, через який протікає рідина, і одержати таким чином інформацію про склад розчину в будь–який момент часу.

 Методами кондуктометрії та високочастотоного титрування можуть бути проаналізовані каламутні розчини, емульсії, забарвлені розчини і т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑