ТЕМА 9. КОНДУКТОМЕТРІЯ

 Електропровідність.

 Рухливість іонів.

 Кондуктометричне титрування.

 Види кривих кондуктометричного титрування.

 Апаратура.

 Високочастотне титрування.

Здатність проводити електричний струм є одним з найважливіших фізико-хімічних властивостей водяних розчинів електролітів. Електропровідність розчинів залежить від концентрації і природи присутніх заряджених часток (простих і складних іонів, колоїдних часток). Тому вимір електропровідності може бути використане для кількісного визначення хімічного складу розчину. Кондуктометричним методом аналізу називається метод, заснований на вимірі електропровідності розчинів.

У практиці виробничих лабораторій кондуктометрія знаходить застосування при аналізі різних сольових розчинів, визначенні концентрацій кислот і розчинів органічних сполук.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑