4 РЕЗЮМЕ

Потенціометричний метод аналізу базується на вимірюванні величини потенціалу електрода в залежності від фізичних чи фізико-хімічних процесів. Величина потенціалу залежить від природи електрода, від концентрації і природи розчину, в який опущений електрод, від температури та цілого ряду інших факторів (рівняння Нернста). Вимірюючи величину потенціалу електрода, точніше, різницю потенціалів електродної пари, тобто, її електрорушійну силу (е.р.с.), можна прослідкувати за ходом хімічної реакції і здійснювати контроль технологічного режиму виробництва. Електроди в потенціометричному методі аналізу виступають в ролі індикаторів. В лабораторній практиці потенціометричний метод аналізу знайшов широке застосування для визначення еквівалентної точки в об’ємних методах аналізу, для визначення концентрації іонів в розчині, а також для дослідження хімічних реакцій. За методом прямої потенціометрії визначають значення електродного потенціалу, потім розраховують концентрацію досліджуваного іона в розчині. Цей метод знайшов широке застосування для визначення концентрації водневих іонів. Він має цілий ряд переваг порівняно з іншими методами визначення рн. В об’ємному методі аналізу при потенціометричному титруванні кольоровий індикатор замінюють електродом. Кінець реакції визначають за різкою зміною електродного потенціалу в кінці реакції.

Література для самоосвіти: 2,5,8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑