ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Принцип фотометричного методу аналізу, спектри поглинання.

2. Чутливість та точність методу, область застосування.

3. Закон Бугера - Ламберта -Бера. Обмеження та умови придатності цього закону.

4. Коефіцієнт світлопропускання, оптична щільність розчину.

5. Молярний коефіцієнт світлопоглинання (екстинкція), фактори, від яких він залежить.

6. Вибір довжини хвилі при фотометричних визначеннях.

7. Як змінюється оптична щільність і пропускання розчину при збільшенні товщини шару розчину?

8. Концентраційні умови проведення фотометричної реакції.

9. Чи буде зберігатися лінійна залежність D – c, якщо при розведенні розчину відбувається дисоціація: Fe(SCN)3  Fe(SCN)2+ + SCN-

10. Основні прийоми фотометричних вимірювань: метод калібрувального графіку, метод молярного коефіцієнта поглинання, метод добавок, метод диференційної фотометрії.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑