РЕЗЮМЕ

Фотометричний метод базується на визначенні інтенсивності світла, яке пройшло через шар розчину, здатного поглинати світлові промені. Це пов’язано з концентрацією речовини та товщиною шару (закон Бугера – Ламберта – Бера). Методи абсорбційної спектроскопії мають високу чутливість (низьку межу виявлення), вони вибіркові і точні. Методи можуть бути застосовані для великих та малих вмістів, але особливо цінною їх особливістю є можливість визначення домішок (до 10-5.10-6 %). Важливе значення має вибірковість багатьох фотометричних методів, що дозволяє проводити визначення багатьох елементів в складних сумішах без хімічного розділення компонентів. Погрішність фотометричних методів складає 3 - 5 %, а деколи і 0.5 – 1.0%. Прості, швидкі і точні фотометричні методи аналізу застосовуються для контролю виробництва, визначення домішок та вирішення багатьох інших питань в заводських і науково-дослідних лабораторіях. Велике значення мають ці методи для дослідження різних реакцій, встановлення складу і стійкості утворених сполук.

Література для самоосвіти: 2,5,8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑