5.3  Криві титрування

В методі осадження велике значення мають криві титрування. При титруванні 100 мл 0,1 н. Розчину nacl 0,1 н. Розчином agno3 утворюється осад agcl:

Nacl + agno3 = agcl + nano3

Знаючи добуток розчинності agcl (дрagcl = 1  10-10) і концентрації іонів СІ- і Ag+ розраховують зміну Ag+ i Cl- при титруванні .

До початку титрування 0,1 н. Розчину nacl концентрація СІ- в розчині дорівнює загальній концентрації nacl:

СІ- = сnacl

Позначивши від’ємний логарифм концентрації (активності) через рсі:

Рсі = -lgCl- = -lg10-1 = 1

Коли до розчину nacl доливають 90 мл розчину agno3, то 90% всіх СІ--іонів будуть осаджені у вигляді agcl і їх концентрація в розчині зменшиться в 10 раз і рсі=2.

Так як СІ-Ag+ = 10-10, концентрація Ag+-іонів в розчині дорівнює:

Ag+ =

Відповідно pag = -lgAg+ = -lg10-8 = 8

Аналогічно, коли приливають 99 мл розчину agno3 одержимо

СІ- = 10-3, рсі = 3

Ag+ = 10-7, pag = 7

Приливають 99,9 мл agno3:

СІ- = 10-4, рсі = 4

Ag+ = 10-6, pag = 6

Нарешті, приливають 100 мл 0,1 н. Розчину agno3, то утворюється насичений розчин agcl, в якому концентрації СІ- і Ag+-іонів рівні - точка еквівалентності.

СІ- = Ag+ = = 10-5 г-іон/л

Рсі = рag = 5

Приливають 100,1 мл agno3 (розчин перетитрований на 0,1 мл) надлишок Ag+ буде дорівнювати кількості Ag+ в 0,1 мл розчину agno3. Це відповідає концентрації Ag+-іонів, коли розчин був відтитрований на 99,9%, тобто 10-4 г-іон/л. Тому в цю мить:

Ag+ = 10-4, pag = 4

Cl- = 10-6 pcl = 6

При витраті 101,0 мл agno3:

Ag+ = 10-3 pag = 3

Cl- = 10-7 pcl = 7

Результати обчислення зміни рсі і рag зводимо в таблицю і будуємо криву титрування.

Таблиця 1. Зміна рсі і рag при титруванні 100 мл 0,1 н. Розчину nacl 0,1 н. Розчином agno3

Прилито розчину agno3 мл

Сl-

Ag+

Pcl

Pag

1

10-1

-

1

-

90

10-2

10-8

2

8

99

10-3

10-7

3

7

99,9

10-4

10-6

4

6

100(еквів. Точка)

10-5

10-5

5

5

100,1

10-6

10-4

6

4

101,1

10-7

10-3

7

3

110,0

10-8

10-2

8

2

200,0

10-9

10-1

9

1

 

Побудова кривої титрування 100 мл 0,1 н. Розчину nacl розчином agno3

Рис.1. Крива титрування 0,1н. Розчину nасl 0,1н. Розчином аgnо3

Будують систему координат, наносячи на вісь абсцис кількість nacl в процентах при титруванні, а на ординат - відповідне їм значення рсl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑