5.1  Класифікація методів осадження.

1. Аргентометрія - метод титриметричного аналізу, який базується на застосуванні стандартного розчину нітрату срібла. Розрізняють:

А) метод Гей-Люсака, в основі якого реакція між іонами аргентуму і іонами галогенів

Ag+ + Hal-  aghal

Б) метод Мора, оснований на реакції між іонами Ag+ та СІ- в присутності індикатора - розчину k2cro4. Визначення ведуть наступним чином. До розчину хлориду приливають із бюретки по каплям стандартний розчин agno3. При цьому утворюється осад agcl. Утворення цього осаду буде продовжуватись до тих пір, пока в розчині будуть знаходиться хлорид-іони. Для визначення кінця титрування як індикатор використовують хромат калію. Хромат-іони з іонами срібла вступають в реакцію:

Cro42- + 2Ag+  Ag2CrO4

Утворюючи важкорозчинний червоний осад - хромат аргентуму. Метод Мора застосовується для титрування в нейтральному та слаболужному (рн = 6,5- 10), так як осадок Ag2CrO4 розчиняється в кислотах (в сильнолужному середовищі рн10 утворюється осадок Ag2O).

Заважають проведенню аналізу методом Мора катіони Ва2+, Рb2+, та інш., які з cro42-, утворюють осади. Аніони РО43-, ago43-, C2O42- утворюють осади з Ag+. Все це дуже обмежує застосування цього методу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑