Тема 5. МЕТОДИ ОСАДЖЕННЯ

Загальна характеристика. Це методи об’ємного аналізу, які основані на вимірюванні об’єму робочого розчину, затраченого на реакцію іона, концентрація якого невідома. В результаті цієї реакції випадає осад

Ag+ + X- agx

Подібних реакцій дуже багато, але використовуються в титриметричному аналізі тільки деякі з них, так як повинні відповідати ряду вимог:

1. Осадок, що утворився під час реакції, повинен бути практично нерозчинним;

2. Реакції осадження мають проходити з великою швидкістю;

3. На результати титрування не повинні впливати явища адсорбції (співосадження);

4. Повинна бути можливість фіксувати точку еквівалентності при титруванні.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑