4.8 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке окисно-відновні реакції ?

2. Хто такі окислювач і відновник ?

3. Стандартний окислювально-відновний потенціал.

4. Рівняння Нернста.

5. Криві титрування в методі окислення – відновлення.

6. Які індикатори використовують в методах окислення – відновлення ?

7. Як визначається еквівалентна маса речовин в окисно-відновних реакціях ?

8. В чому суть методу перманганатометрії ?

9. Як готують розчин калій перманганату ?

10. Як визначити нормальність розчину калій перманганату ?

11. Визначення пероксиду водню методом перманганатометрії.

12. В чому суть методу йодометрії ?

13. Які робочі розчини і індикатори використовуються в йодометрії ?

14. Як визначити концентрації робочих розчинів ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑