4.7 РЕЗЮМЕ

Метод заснований визначені іонів або речовин при титруванні з протіканням окисно-відновної реакції. Напрямок перебігу таких реакцій можна визначити за допомогою окислювально-відновних потенціалів речовин. Залежність окислювально-відновного потенціалу від співвідношення концентрацій окисленої і відновної форми виражається рівнянням Нернста. Криві титрування при цьому методі показують, як правило, залежність окислювально-відновного потенціалу системи від об’єму робочого розчину. Індикаторами при окисно-відновному титруванні можуть бути або власне забарвлені робочі розчини, або речовини, які змінюють своє забарвлення при зміні окислювально-відновного потенціалу системи. Визначення еквівалентної маси речовин в окисно-відновних реакціях залежить від кількості електронів, які вона віддає або приймає. Найбільш розповсюджені методи перманганатометрії і йодометрії.

Методі перманганатометрії заснований на титруванні розчину визначуваної речовини розчином калій перманганату. При приготуванні розчину калій перманганату необхідно встановлювати його нормальність за іншими речовинами, наприклад, щавлевою кислотою.

Метод йодометрії заснований на протіканні реакцій взаємодії речовин з розчином йоду або калій йодиду. Цей метод характеризується високою точністю встановлення точки еквівалентності, оскільки в ньому застосовується специфічний індикатор – розчин крохмалю. При приготуванні розчину йоду необхідно встановлювати його нормальність за іншими речовинами, наприклад, натрій тіосульфатом, концентрацію якого визначають, як правило, за калій біхроматом.

Література для самоосвіти: 1, 3, 4, 6, 7.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑