2.14 РЕЗЮМЕ

Гравіметричний метод аналізу заснований на визначенні маси речовин, для чого речовина спочатку переводиться у форму осадження, а потім в гравіметричну форму, яку зважують на аналітичних терезах. В цьому методі можна використовувати кристалічні і аморфні осади, які повинні відповідати вимогам: мала розчинність у воді, відповідність певній формулі після прожарювання та ін. В гравіметричному аналізі осадження проводять при дотриманні певних факторів: величина наважки, вибір осаджувача і його концентрації, концентрація розчину під час реакції, температура, порядок добавляння розчинів. За допомогою відстоювання, фільтрування і промивання відокремлюють осад від маточного розчину, а потім його висушують і прожарюють для одержання гравіметричної форми. Для одержання задовільних результатів необхідно враховувати властивості речовин і дотримуватися правил виконання операцій при виконанні практичної роботи.

При розрахунках у ваговому аналізі потрібно визначити хімічний склад гравіметричної форми, наважку, яку необхідно взяти для аналізу, масу гравіметричної форми і визначити процентний вміст визначуваної речовини.

Література для самоосвіти: 1, 3, 4, 6, 7.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑