Рекомендації

Метою курсу є засвоєння теоретичних і практичних основ сучасних хімічних, фізико-хімічних і фізичних методів аналізу речовини і його структури.

Знання з аналітичної хімії необхідні для аналізу вихідних речовин, проміжних і кінцевих продуктів на вміст основних компонентів і домішок для проведення наукових досліджень і технологічних процесів в хімічній, металургійній, електронній, фармацевтичній і інших галузях промисловості. Особливо важлива роль аналітичної хімії в рішенні екологічних проблем для оцінки рівня забрудненості довкілля і безперервного контролю за промисловими, комунально-побутовими, сільськогосподарськими викидами та розробки ефективних заходів по раціональному використанню природних ресурсів і забезпеченню сприятливої екологічної ситуації.

В результаті вивчення курсу студент повинен вміти оцінювати можливості і обмеження різних методів аналізу, вибрати найбільш ефективні методи для рішення конкретних практичних завдань, грамотно використовувати вимірювальну апаратуру і точно проводити аналіз, вміти вірно математично обробляти результати вимірювань.

Курс „Аналітична хімія і фізико-хімічні методи аналізу” є стислою електронною версією підручника, що включає основний матеріал, необхідний для вивчення цієї дисципліни. Весь навчальний матеріал поділений на два модулі, які, в свою чергу, складаються з окремих тем. Теми викладаються з врахуванням структури процесу засвоєння знань, вмінь, навичок: сприйняття, осмислення, закріплення, узагальнення, застосування. Відповідно до цього для кожної теми приводяться: „Питання теми та основні терміни”, „Інформаційні матеріали теми”, „Резюме”, „Питання для самоконтролю”.

Матеріал викладений таким чином, щоб сприяти активному пізнанню, розвитку мислення, навичок хімічного аналізу у студентів-екологів.

Основна навчальна інформація подається в „Інформаційних матеріалах теми”. Це той мінімум, з яким студенти повинні ознайомитися для засвоєння питань, що пропонуються для вивчення. Вони сформульовані на початку кожної теми разом з новими термінами. Всі терміни теми розшифровуються в тексті.

Працюючи над „Інформаційними матеріалами теми”, студент сприймає і осмислює навчальний матеріал. Для закріплення розглянутої теми студенту пропонуються „Питання для самоконтролю”. Узагальнення інформації організовує „Резюме”. Список „Літератури” містить джерела, що дозволять студенту поглибити свої знання з курсу, допомогти виконанню контрольної роботи та підготовці до заліку.

Для перевірки якості засвоєння знань з модулів курсу передбачено „Тематичний контроль”. Студент вибирає правильний варіант відповіді із запропонованих, відповідає на відкриті запитання стосовно тексту „Інформаційних матеріалів теми” (контроль знань) чи розв’язує проблемні завдання (контроль вмінь). Завдання „Тематичного контролю” бажано виконувати тільки після опрацювання всіх тем відповідного модулю.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑