2.3 Умови осадження.

Умови осадження того чи іншого іона залежать від форми осаду, тобто продукту реакції, а також від складу сторонніх іонів у досліджуваному розчині. Так, для аморфних (типу Fe(OH)3) і кристалічних (типу baso4) осадів потрібна різна кількість осаджувача і різні умови відстоювання і промивання.

Вибір осаджувача зумовлюється найменшою величиною добутку розчинності осаду. При цьому треба, щоб сторонні іони не реагували з іонами осаджувача. Дуже важливо вибрати оптимальну концентрацію іонів гідрогену.

У гравіметричному аналізі умови осадження визначаються наступними основними факторами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑