Пошук

По автору

По назві

Автор невідомий - Методичні вказівки та контрольні завдання

Русин Р С - Моделювання Динаміки Формування Фінансових Ресурсів банків

Автор невiдомий - Модели экономического поведения человека

Автор невiдомий - Механізм розпорядження майновими правами

Автор невідомий - Митна справа в Україні

Горбатюк К.В - Математичны моделы в но нормуванны праці на базі теорії нечітких множин

А.С. Мацко - Міжнародне право

Автор невiдомий - Міжнародна економіка

Автор невiдомий - Макроекономiка

Автор невідомий - Методології створення програмних продуктів

Автор невідомий - Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини

І.І. Дахно - Міжнародне економічне право

А.М. Дубров - Моделювання ризикових ситуацій

Кісіль ВП - Моделі та методи прийняття рішень

Кричинська ВІ - Міжнародні та українські платіжні системи

Рагоза ОІ - Міжнародна концептуальна основа

Cіченко ВВ - Макроэкономика 0 нулевой уровень

РАЛЬФ ВИНС - Математика управления капиталом

Скороход РО - Макроекономічні розрахунки

Рагоза ВВ - менеджмент

М Гаргарина - Международные отношения социологические подходы

Куріньов ІІ - Методика та організація обліку та аналізу наявності та руху

Е.Ф. Борисов - Московськая государсвенная юридическая академия

Бондар ОО - Методи управління витратами

Велика ОО - Маркетинг

Карпук ВВ - Маркетинг

Кустова О Г - Матеріалознавство

Манталюк О В - Математичне програмування

Манталюк О В - Математичне програмування

ИЗ Ярыгина - Мировой рынок труда и международная миграция

Ткачов ВВ - Міжнародна економіка

Салов АА - Міжнародна економічна система

Великий АА - Міжнародна економіка

Божик М П - Менеджмент персоналу

Автор невiдомий - Міжнародна економіка шпора

Автор невiдомий - Механізм розробки бізнес-моделі підприємста

Курбацька ІВ - Міжнародна економіка

Боровик ГД - Міжнародний стандарт аудиту

C М Соболь - Менеджмент

С.А. Дятлов - Министерство образования и науки российской

Петрученко ДВ - Мікроеконміка

Сиротюк В П - Методика виховної роботи

Колесников АА - Менеджент

Суржавська ІІ - Міжнародна економічна система

Гой І.В. - Міжнародна логістика

Л.Н.Красавиной - Международные валютно-кредитные и финансовые отношения

Дробот О С - Матеріалознавство

Бабич Л М - Мікроекономіка

Гавриш В.П. - Макроекономіка

Гавриш В П - Макроекономіка

Наверх ↑