Тема 8. Операції з іноземною валютою

Комерційні банки в україні надають широкий спектр банківських послуг та операцій в іноземній валюті для фізичних осіб, а саме:

-         Відкриття та ведення поточних валютних рахунків;

-         Здійснення переказів в іноземній валюті;

-         Операції з чеками в іноземній валюті;

-         Купівля-продаж готівкової іноземної валюти за гривню;

-         Здійснення конверсійних операцій.

Як правило поточні рахунки відкриваються фізичними особами для

Здійснення та отимання переказів.

З поточних рахунків клієнти мають право проводити разові або регулярні перекази в іноземній валюті по території україни та за її межі.

На території україни до сплати приймаються документи, які перекладені на українську мову і завірені бюро перекладів.

Комерційні банки здійснюють операції з дорожніми чеками. Даний платіжний інструмент доцільно використовувати, якщо фізична особа їде за кордон у туристичну подорож чи ділову поїздку.

Банки пропонують чеки у доларах, німецьких марках та євро. Чеки можуть бути різних номіналів. Дорожні чеки визнаються та приймаються магазинами, готелями, ресторанами, та авіакомпаніями усіх країн світу.

В пунктах обміну іноземних валют та операційних касах установ банку клієнти можуть здійснити такі операції:

-         Купівля-продаж готівкової іноземної валюти за національну валюту;

-         Обмін готівкової вільно конвертованої валюти однієї іноземної держави на готівкову вільно конвертовану валюту іншої іноземної держави;

-         Розмін купюр іноземної валюти;

-         Виплатат валюти за платіжними картками.

Тема 9. Трастові, посередницькі, інвес тиційні та щші послуги для населення

Комерційні банки надають своїм клвєнтам такі інвестиційні послуги:

-         Розміщення коштів в цінні папери за дорученням клієнтів;

-         Послуги з проведення операцій із збільшення пакетів цінних паперів зацікавлених акціонерів( скупка);

-         Брокерські послуги з продажу цінних паперів , що належать клієнтам;

-         Вікриття, ведення та операції з рахунками клієнтів в цінних паперах;

-         Представницькі послуги, пов'язані з реалізацією прав володіння та користування цінними паперами;

-         Консалтингова діяльність в галузі фінансових та фондових операцій;

-         Інформаційні послуги.

Одним з нових видів банківських послуг, які повинні надавати банки - є трастові послуги. Банківські трастові послуги включають управління власністю та іншими активами, які належать клієнту, а також розпорядження їхніми цінними паперами. Трастові послуги є на сьогоднішній день перспективним напрямком обслуговування фізичних осіб. Надаючи трастові послуги, банк стає уповноваженим посередником між ринком і клієнтом, приймаючи інвестиційні та управлінські рішення в інтересах свого клієнта і розподіляючи принеобхідності засоби для забезпечення боргових зобов'язань клієнта.

Зазвичай принято розподіляти банківські трастові операції на три великі категорії: 1) трастові послуги фізичним особам; 2) трастові послуги підприємствам; 3) трастові послуги не комерційним підприємствам.

1 2 3 4 5 6 7 8  Наверх ↑