Тема 5. Банківські операції по кредитуванню населення

Кредитні відносини опосередковують функціонування і розвиток як виробництва та обміну, так і сферикінцевого споживання. В цій сфері виникає специфічна форма кредиту - спожсивчий кредит, призначений для задоволення споживчих потреб фізичних осіб і сімей. Розвинутість спожсивчого кредиту характеризує рівень життя населення. Розширення масштабів кредитування сфери кінцевого споживання сприяє формуванню цивілізованих відносин на споживчому ринку країни.

Споживчий кредит - це кредит, який надається фізичним особам на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку. Сутнісна ознака споживчого кредиту - кредитування кінцевого споживання. Споживчий кредит дає змогу населенню споживати товари і послуги до того, як споживачі спроможні їх оплатити.

Головними параметрами споживчого кредиту є : 1) доступність кредиту; 2) величина відсоткової ставки; 3) стоки надання і погашення; 4) здатність позичальника повернути кредит.

Суб'єктами споживчого кредиту є банки і торгівельні заклади( кредитори) та населення ( позичальники).

Об'єктом споживчого кредиту є витати, пов'язані із задоволенням потеб населення. Заведено поділяти ці витати на дві групи: 1) витати на задоволення потеб поточного характеру( придбання товарів в особисту власність); 2) витати на задоволення потеб капітального або інвестиційного характеру( будівництво житла, утримання нкрухомого майна).

Технології банківських кредитних операцій з фізичними особами в сфері кредитування мають ряд особливостей.

Комерційні банки надають кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи із вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт житлових будинків, садових будиночків, дачних та інших будівель визначнються в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути передані банкові в забезпечення фізичною особою, та сумою її поточних доходів, за винятком обов'язкових платежів. Сток кредиту встановлюється залежно від цілей, об'єкта кредитування, розміру позики, платоспроможності позичальника.

Фізичні особи погашають споживчі кредити шляхом перерахування коштів з особистого вклад, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою.

Специфіку має й банківський аналіз кредитоспроможності фізичної особи - позичальника. Він здійснюється за бальною системою оцінки надійності позичальника. При цьому оцінюються такі основні критерії: професія, стаж роботи, житлові умови, сімейний стан, річний доход, тижневий заробіток, кредитні рекомендації, володіння нерухомістю.

Якщо споживче кредитування клієнтів банки здійснюють під заставу нерухомості, споживчий кредит тансформується в іпотечний. У подібних випадках кредитний договір доповнюється окремим договором застави.

1 2 3 4 5 6 7 8  Наверх ↑