Кейнсіанська макроекономічна модель на базі моделі AD-AS.

Точка пересечения кривых совокупного спроса и совокупного предложения (A) на рис. 3.11 отражает количество занятых в экономике (N), а отрезок 0N – величину эффективного спроса, при которой совокупный спрос соответствует совокупному предложению при определенном уровне занятости в экономике, т.е. при которой планируемые (ожидаемые) доходы и расходы в экономике равны фактическим (реальным) доходам и расходам, необходимым для покрытия производственных издержек. Такое равновесие не обязательно достигается в условиях полной занятости, однако является устойчивым. Слева от точки равновесия планируемые доходы больше, чем фактические, т.е. спрос больше предложения, следовательно, фирмы будут увеличивать производство за счет привлечения новых работников. Справа от точки равновесия планируемые доходы меньше фактических; спрос превышает предложение, и фирмы будут увольнять работников и сокращать производство.

Мультиплікатор – це числовий коефіцієнт, що виражає співвідношення між приростом доходу і збільшенням, яке породжує цей приріст, обсягу інвестицій. Явище мультиплікатора ґрунтується на двох положеннях. По-перше, для ринкової економіки характерні повторювані, зустрічні потоки витрат і доходів. Те, що витрачають одні економічні суб’єкти на придбання устаткування, житла, одягу, інші одержують як доход. По-друге, будь-яка зміна доходу потягне за собою зміну й у споживанні, та в заощадженнях у тому же напрямку, що і зміна доходу. При цьому, певна пропорційність споживання і заощаджень зберігається за будь-якої зміни доходу. А звідси виходить, що вихідна зміна величини витрат породжує ланцюгову реакцію, що хоча і загасає з кожним наступним циклом, але призводить до багаторазової зміни ЧНП. Значення мультиплікатора полягає в тому, що що відносно невелика зміна в інвестиційних планах підприємств і планах заощаджень домогосподарств може викликати набагато більшу зміну в рівноважному рівні ЧНП. Мультиплікатор підсилює коливання підприємницької діяльності, викликані змінами у витратах.

1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑