18.4 Рішення з обліку забезпечення зобов’язань

Як зазначалося вище, рух коштів підприємства, які за управлінським рішенням резервуються для забезпечення майбутніх витрат, складається з нарахування забезпечень та їх використання. Тоді на підставі цього можна записати функцію ефективності забезпечення зобов’язань підприємства у такому вигляді:

,                                         (18.1)

де  - нарахування забезпечень;

 - використання забезпечення.

На підприємстві забезпечення може створюватися для:

1)    забезпечення майбутніх витрат та платежів;

2)    цільового фінансування та цільового надходження;

3)    страхових резервів.

Таким чином, нарахування та використання забезпечень підприємства можна записати у вигляді таких функцій:

,                                (18.2)

,                                (18.3)

де  - вектор-функції нарахування та використання забезпечення майбутніх витрат та платежів відповідно;

 - вектор-функції нарахування та використання цільового фінансування та цільового надходження відповідно;

 - вектор-функції нарахування та використання страхових резервів відповідно.

З урахуванням формул (18.2)-(18.3) функцію ефективності обліку забезпечення зобов¢язань можна переписати таким чином:

,    (18.4)

де  - рік проведення обліку забезпечень зобов¢язань;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера у сфері забезпечення зобов¢язань.

Як зазначалося раніше, при погашені зобов¢язання існує ймовірність зменшення економічних вигод підприємства у майбутньому, тому функція ефективності буде максимізуватися, якщо нарахування та використання забезпечень будуть мінімальними.


Розділ 19 прийняття рішень на основі

бухгалтерського обліку довгострокових позик

та векселів, довгострокових ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

за облігаціями та з оренди

19.1 Класифікація зобов’язань

Стандартом 11 “Зобов’язання” визначено порядок та відбиття в звітності інформації про зобов’язання (рисунок 19.1).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19.1 – Класифікація зобов’язань

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑