92.Процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання.

Питання регулюється МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання та його середовища»

Оцінка ризику включає наступне:

Оцінка значимості ризику

Оцінка ймовірності або частоти неприйняття подій, що є результатом ризику

Періодичний моніторинг

Зовнішніми і внутрішніми обставинами, які приймаються при оцінці ризиків є:

Зміни в середовищі

Новий персонал

Нові або модернізовані інформаційні системи

Нові технології

Корпоративна реструктуризація

Розширення закордонної діяльності.

Моніторинг – контроль над контролем; є процесом оцінки якості процедур контролю за результатом їх реалізації. Він передбачає оцінку структури та функціональність процедур контролю на своєчасні основі і вживання виправних заходів.

93.Інформаційні системи підприємства та обмін інформацією.

Під цими системами слід розуміти порядок формув., реєстру, накопичення, обробки і передачі на різних рівнях.

Для оцінки ІС необхідно визначити елем-ти:

Ініціювання операцій

Як обробляється інф окремих видів госп операцій і її відображення у б/о

Порядок прийняття рішень

Інф-ція – найважливіший стратегічний ресурс п-ва. Відсутність необх інф породжує невизначеність. Бізнес на певному етапі свого розвитку стає недостатньо керованим. Для успішного розвитку потрібна комплексна система управління, яка об’єднуватиме всі аспекти менеджменту, а не лише бухгалтерію. І це не лише технологічні завдання. Гол критеріями в оцінці ІС стали достовірність, своєчасність, повнота та корисність інф для прийняття рішень.

Інформац система(ІС) п-ва повинна володіти наступними властивостями:

- збереження інвестицій –мінімізувати витрати на введення інформаційної системи.

- надійність – передбачає гарантування збереження і доступність даних при б-я технічних несправностях і забезпеч ефективного захисту даних від несанкціонованого доступу;

- можливість росту – масштабованість, можливість розширення;- ступінь автоматизації різних видів д-сті

 - адаптованість до бізнесу клієнта – ступінь узгодженості властивостей системи з потребами клієнта;- доступна ціна.

Існує три основні шляхи впровадження ІС:- розробка системи власними силами;- придбання універсальної системи чи пакету прикладних програм;- аутсорсинг – делегування ф-й та повноважень щодо ведення ІТ зовнішнім організаціям

Ефективність ІТ безпосередньо пов’язана з організацією внутр інформац бази. Підходи до організації машинної бази даних залежать від виду та розміру п-ва. Файлова організація даних характерна для автоматизованого розв’язання окремих задач на робочому місці спеціаліста, а також є поч етапом при організації комп систем. Сучасні ІТ обробки екон інф, організація автоматизованого робочого місця та обчислювальних мереж орієнтовані на організацію баз і банків даних різного призначення, які працюють під управл-м СУБД (системи управління базами даних). На відміну від локально організованих файлів, база даних-спеціально організоване зберігання інформац ресурсів у вигляді інтегрованої сукупності файлів, призначене для багатоцільового використання та модифікації різними користувачами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83  Наверх ↑