83. Масштаби, структура і динаміка прямих іноземних інвестицій в Україні.

Вигідність залучення ПІІ полягає в наступному:

залучення фінансових ресурсів зовні;

доступ до сучасних  технологій;

доступ до світового управлінського досвіду і “ноу-хау”.

Ще одною перевагою ПІІ є те, що вони не віднолсяться до зовнішнього боргу, а навпаки, сприяють отриманню коштів для його погашення. Аналіз показує, що в багатьох випадках існує залежність між обсягами ПІІ і основними макропоказниками, тобто ПІІ призводять до зростання національних економік.

В Україні поки що не спостерігається взаємозв‘язку між динамікою обсягів ПІІ і зрушеннями в економіці.

Що стосується динаміки ПІІ і їх розподілу по галузях економіки, то можна зробити наступні висновки:

загальні обсяги ПІІ зростають досить швидкими темпами, загальний обсяг ПІІ в 1998 році становив біля 2,6 млрд. доларів США.( в 1996 році – 1,4 млрд доларів США)

основними інвесторами є економічні суб‘єкти США, Німеччини, Нідерландів, Канади, Кіпру тощо

структура ПІІ за галузями економіки за останні роки змінюється. Якщо в 1996 році  пріоритетними галузями для хдійснення ПІІ були торгівля, машинобудування, медицина, будівельна і харчова промисловість, фінансовий сектор,  транспорт тощо, то у 1998 різко зросли частки в сукупному обсязі ПІІ таких галузей, як харчова промисловість, фінансовий сектор, будівництво, транспорт тощо. Частка машинобудування, металургії, хімічної промисловості або залишилась на тому ж рівні, або зменшилась.

З огляду на ці тенденції можна зробити такі виводи:

Така зміна в галузевому поділі ПІІ може свідчити про зміну в структурі економіки, що визвана на жаль різним ступенем охоплення економіки кризою. За існуючих умов найперспективніші галузі – це галузі сфери розподілу, економічної інфраструктури і виробництва товарів першої необхідності. До них і надходять основні обсяги ПІІ. Інші галузі працюють практично без іноземних інвестицій, що негативно впливає на їх розвиток.

ПІІ суб‘єктів країн, що є офшорними зонами ( Кіпр, Ірландія і т.д) в багатьох випадках є реімпортом капіталу, вивезеного з України, тобто реальні обсяги іноземних  ПІІ є нижчими за статистичні показники.

Відносно малі обсяги ПІІ пояснюються наявністю несприятливого інвестиційного клімату в країні.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑