81. Сучасна світова фінансова криза.

Світова фінансова криза, яка почалася в 1997 році у країна Східної Азії та протягом 1997-98 років  поширилась, хоча і в різній мірі, на майже весь світ, була зумовлена такими основними факторами:

1) Величезні обсяги спекулятивних операцій на світових фондових ринках. Бурхливий розвиток країн Східної Азії, зростаючи обсяги  фінансових операцій з цінними паперами, розвиток інфрастр-ри та інформаційних мереж спричинили значне зростання активності на фондових ринках. Останніми роками світові фондові ринки стрімко зростали, при цьому на них панували ілюзія стабільності та необмеженого зростання.

2. Банкротство банківської системи. Стрімкий ріст спекуляцій, не підкріплений відповідними темпами зростанням реальної ек-ки врешті-решт призвів до кризових явищ в фінансовій системі, що полягали в різкому зниженні курсів національних валют і котировок цінних паперів, масовому відтоку іноземних інвестицій з країн, що розвиваються. Внаслідок цього банківська система багатьох країн зазнала великих збитків, адже головними операторами міжнародного ринку цінних паперів і валютного рику є саме банки.

Неспроможність банків платити за своїми зобов‘язаннями викликала кризу неплатежів, що завдала потужного удару банківській системі в багатьох країнах.

3) Глобалізація та циклічність світового розвитку. Глобалізація світових господарських зв‘язків, особливо в фінансовій сфері обумовила взаємоповязаність національних ек-к, їх чутливе реагування на зміни в будь-якій частині світу, тощо. Саме це зумовило світові масштаби фінансової кризи.

Епіцентрами кризи стали  країни Східної Азії,  з яких вона розповсюдилась на весь світ.

Наслідки світової фінансової кризи для різних країн були неоднакові.

Розвинуті країни утримали курси національних валют від швидкого зниження і втручання державних органів в фінансовий сектор економіки  не дозволило кризі сильно зашкодити фінансовій системі. Тому в цих країнах криза полягала в основному в падінні котировок цінних паперів, що визвало значні втрати капіталізації багатьох компаній  і тимчасово знизило ділову активність.

Країни, що розвиваються, відчули більш серйозний удар кризи. Їх головною особливістю є те, що ступень розвитку фондового ринку в більшості з них найбільш сильно не відповідає загальному рівню розвитку і стабільності економіки, на ньому переважають чисто спекулятивні операції. В результаті кризи відбувся різкий відтік іноземного капіталу з фондових ринків і репатриація інвестицій, що спричинило дефолт багатьох банків за їх боргами і руйнування фінансової системи. Яскравим прикладом є Росія, де події відбулися саме так.

Щодо України, внаслідок недостатнього розвитку суто спекулятивних операцій на вітчизняному фондовому рику вона не сильно постраждала від кризи. Банківська система тут встояла, результатом кризи було лише зниження курсу гривні, раніше досить штучно підтримуваного на високому рівні.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑