68. Світовий ринок послуг, його структура і особливості розвитку.

Світовий ринок послуг (СРП) – сукуп-ть екон, правових та організ відн-н з широким номенклатурно-галузевим спектром, що спрямовані на задоволення потреб споживачів і не включають або включають випадково продаж реального продукту у фізичному вимірі.

СРП - найбільш динамічний ринок.

Структура СРП:

а) географічна:

       національний

       регіональний

       глобальний

б)номенклатурна:

1.       Визначення МВФ

       фрахт

       інші транспортні послуги

       туризм

       інші послуги

2.       ЮНГТАД

       фінансові послуги (банк, страхування)

       зв`язок (телефон, інтернет)

       будівничі та проектно-конструкторські послуги

       транспортні послуги (вант та пасс перевезення)

       професіональні та ділові послуги (юр, бухг, архітект, лікарські, лігнвіст, маркетинг, реклама, консалтінг, ремонт, сертифікація)

       комерційні послуги (лізинг, інженірінг, інформаційні послуги)

       послуги в сфері туризму

       аудіо-візуальні послуги (телебачення, музика).

На даний час суттєво змінюється акценти на СРП. Більше уваги приділяється послугам науково-інформаційного хар-ру, продажу технологій та програмного забезпечення. СРП розвивається швидше та навіть стає більш важливим у розвинутих країнах, ніж товарний ринок. Це є ознакою постіндустріального суспільства.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑