65. Протекціонізм та його сучасні форми.

Використовуючи тарифні й нетарифні методи регулювання, кожна держава проводить відповідну зовн-торг політику. Така політика в тій чи іншій мірі є протекціонізмом.

Протекціонізм - це система політ-екон стосунків між суб`єктами м-н відносин, орієнтована на цілеспрямовану підтримку суб`єктів власної економіки на внутр та зовн ринку.

На даний час виділяють наступні форми протекціонізму:

а) Інституціональна структура

       державний

       м-н угруповань і МОрг-й

б) Цільова орієнтація

       загальний (тотальний)

       селективний

в) Хар-р засобів

       тарифні

       нетарифні

       змішані

г) За терміном

       одночасний

       короткотерміновий

       довготерміновий

д) Методи регулювання

       прямі

       непрямі

е) За ступенем ізоляції

       ефективний

       автаркія

ж) За ступенем свободи введення засобів

       добровільний

       вимушений

з) За формами прояву

       засоби сприяння

       засоби обмеження

Доводи на користь протекціонізму:

1.       Необхідність забезпечення оборони національного виробника (більше політичний, ніж екон аргумент)

2.       Підвищення внутрішньої зайнятості - підтримка роботи вітчизняних підп-в та тих, хто на них працює (має від`ємний ефект у довгостроковому періоді)

3.       Диверсифікація заради стабільності (тільки для слаборозв країн)

4.       Захист молодих галузей

5.       Захист від демпінгу (програють споживачі)

6.       Захист від товарів з країн, де робоча сила дуже дешева (програють споживачі)

Таким чином, усі доводи на користь протекціонізму несерйозні та приносять користь лише у короткий термін.

На даний час у світі є тенденція до регіонального протекціонізму (ЄЕС, Північна Америка).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑