53. Фактори множинності цін у міжнародній торгівлі. Сутність і сфери застосування “твердих”, “рухомих” і “змінних” цін.

У міжнародній торгівлі ціни мають ринковий характер, однак міжнародним цінам притаманна множинність , тобто коли у залежності від багатьох факторів ціна на один і той же товар має бути різною. Факторами множинності цін у світовій торгівлі вважають :

напрямок товарних потоків;

умови розрахунків;

повнота врахування витрат;

характер реалізації;

міра фіксації;

ступінь інформованості.

За мірою фіксації розрізняють “тверді”, “рухомі” та “змінні” ціни. Тверда ціна – це ціна , яка встановлюється у момент підписання контракту і не підлягає змінам протягом терміну його дії . Рухома ціна – ціна, яка фіксується при укладанні контракту і може бути надалі переглянута за умови зміни ринкової ціни даного товару на момент поставки. Змінна ціна – ціна, яка розрахована у момент виконання контракту шляхом перегляду договірної (базисної) ціни з урахуванням змін у витратах на виробництво, що сталися за час виконання контракту.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑