42. Міжнародна торгівля, її макро-показники і тенденції розвитку.

У широкому розумінні МТ являє собою обмін товарами і послугами між державно оформленими національними господарствами. У вузькому розумінні – обмін товарами.

Зовнішня торгівля - ввіз та вивіз товарів і послуг з однієї країни в інші.

Світова торгівля - сукупність ЗТ країн світу.

МТ-ю характеризує велика к-ть показників, які можна так систематизувати:

a)       п-ки обсягів

b)       структури

c)       динаміки

d)       результатів

А(обсягів): - експорт - продаж з вивозом за кордон послуг, товарів, вирощених, добутих, вироблених в країні, вивіз товарів, раніше ввезених і підданих обробці чи переробці під митним наглядом.

- реекспорт - вивіз товарів, ввезених раніше без їх суттєвої переробки та набуття нової вартості.

- імпорт – закупівля товарів з метою реалізації на внутрішньому ринку, ввіз товарів з країни-виробника, вільних зон, приписних складів, для переробки під митним наглядом.

- реімпорт – повернення до країни раніше вивезеного товару без суттєвої обробки.

- зовнішньо-торговельний обіг – сума вартостей Е і І країни за певний період часу

- фіз обсяг торгівлі - оцінка Е або І у незмінних цінах цього періоду. Показує реальний товарний обіг без урахування фактору цін.

- генеральна Т - визначення зовнішньоторгівельного обігу (Е, І) з урахуванням транзитних товарів

- спеціальна Т - без урахування транзитних товарів.

Б(структури) - товарна ст-ра - склад і співвідношення Т товарами і послугами за їх групами і видами

- географ ст-ра - склад і співвідношення Т у країнах, групах країн, регіонах світу

- інституціональна ст-ра - розподіл Т за об`єктами та методами обміну

С(динаміки) - розрах-ся як темпи росту, приросту, падіння тих чи інших показників

Д(результатів) - торговий баланс – співвідношення Е та І за певний період часу

- умови торгівлі - відношення індексу середніх цін Е до середніх цін І за певний період часу (І=Іе / Іі. І<1-умови погіршились, І>1-покращали, І=1-стабільні)

- експортно-імпортна (зовн-торг) квота - відношення зовн-торг обігу до ВВП. У %. Треба враховувати розмір країни.

Тенденції - ріст Е й І, ринку послуг, зустрічної Т, неопротекціонізм, закр торг простори

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑