19. Міжнародні організації, їх типізація.

МО – це стабільний інститут багатосторонніх міжнародних відносин, що створюється кількома учасниками і має свої цілі, компетенцію і постійні органи, а також свої політико-організаційні норми (статут, порядок прийняття рішень тощо).

МО посідають провідне місце в системі регулювання МЕВ. Необхідність в їх існуванні витікає з потреби в інститутах, що виконували би функцію координування і регулювання діяльності урядів держав  і  неурядових структур щодо розвитку міжнародних відносин.

Регулююча функція МО полягає в їх участі в міжнародній нормотворчості  - розробці нормативних актів, що регулюють різні аспекти  МЕД. Деякі акти мають рекомендаційний характер, інші – обов’язковий до виконання всіми членами МО, що його прийняла. Іншими функціями МО є надання рекомендацій і консультацій в межах їх компетенції, проведення досліджень тощо.

В зв’язку з різноманітністю різновидів МО, існує багато критеріїв, за якими їх класифікують:

За членством –на міждержавні, недержавні і змішані;

За географ  охопленням – на глобальні і регіональні;

За юрид статусом – на міжнародні і наднаціональні ;

За характером діяльн – на регулюючі, контрольні, координаційні і консультативні;

За періодом функціонування – на постійні і тимчасові;

За спрямованістю – на універсальні та спеціальні.

МЕВ окрім правових аспектів та інших складових, включають також інструменти їх реалізації, а саме: Утворення і забезпечення діяльності відповідних міжнародних економічних організацій, яка спрямована на досягнення цілей світової економіки. Для реалізації цих відносин створюються різноманітні торгово-економічні блоки, зони вільної торгівлі та інші формування. Існують 2 найважливіші види міжн ек організ: - загальноекономічного та галузевого характеру. Міжн орг загальноеконом характеру покликані сприяти співробітництву своїх членів у сфері, яка охоплює широкий спектр МЕВ. Найбільші: ОРГАНІЗАЦІЯ ЕК СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ, Економічна співдружність держав Західної Африки, Латиноамериканська економічна система, Асоціація країн Південно-Східної Азії та ін. Галузеві економічні орг головну увагу приділяють регулюванню міжнар ек співробітництва впевній сфері: - орг, що сприяють співробітництву членів у галузі промисловості (ЮНІДО, ЄОВС, ОЛАДЕ, Євратом); у сільському господарстві (ФАО, КІЛСС); усфері фінансів і кредиту (МБРР, МВФ, АБЕР, АСК); у торгівлі (ЄАВТ, ГАТТ); Транспорту і засобів зв’язку (ММО, ІКАО, ВПС, МСЕ, ОСЗ, СПВ, “Інтерспутник”).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑