Стратегія престижних цін: сутність та умови застосування.

Управління цінами – це процес їх коригування на підставі стратегії і тактики підприємства, а також дії суб'єктів, сил і умов навколишнього бізнес-середовища. У процесі управління цінами використовується стратегія престижних цін (СПЦ) – утримування досить високих цін. Передумова – висока репутація п-ва, якість та унікальність прод-ції, загальне визнання його товарної марки. Іноді висока ціна є підтвердженням престижу споживачів.

Недолік – залежність п-ва від негативних кон'юнктурних змін. Але для збереження престижу ціни не зменшуються, оскільки це б означало перехід п-ва і його продукції в нижчу категорію, а повернення назад є майже неможливим.

72. СТратегія низьких цін

Управління цінами – це процес їх коригування на підставі стратегії і тактики підприємства, а також дії суб'єктів, сил і умов навколишнього бізнес-середовища. У процесі управління цінами використовується стратегія низьких цін…

73. Стратегія “зняття вершків”

Управління цінами – це процес їх коригування на підставі стратегії і тактики підприємства, а також дії суб'єктів, сил і умов навколишнього бізнес-середовища. У процесі управління цінами використовується стратегія “зняття вершків”. Характерна для модних новинок. Макс високий рівень цін на щойно виведені на ринок товари і відноно короткого часу використання.

74. Стратегія прориву на ринок

Управління цінами – це процес їх коригування на підставі стратегії і тактики підприємства, а також дії суб'єктів, сил і умов навколишнього бізнес-середовища. У процесі управління цінами використовується стратегія прориву на ринок. – низькі початкові ціни, які потім підвищуються. Для виведення товарів на нові ринки. Ефективна, коли існує досить високий рівень конкуренції і коли його можна поділити на сегменти, виокремлоюючи ті з них, де еластичність попиту є високою, а споживачі не сприймають низької ціни як показник низької якості продукції.Передумова – достатньо місткий ринок, необхідна к-сть товарів (для досягнення великих товарооборотів, отримання прибутків).

Недоліки – збитки, які мають місце у процесі впровадження продукту на ринок, ризик не пройти точку беззбитковості.

75. Ціноутворюючі фактори в М

Найголовніші: споживачі, конкуренти, посередники, географічне положення, законодавство. Інші фактори, що впливають на ціну: співвідношення попиту і пропонування, стан грошової сфери, суспільна ціна в-ва, конкуренція (цінова, нецінова), сусп-держ політика регулювання цін (пряма, непряма), монополістичне регулювання цін (пряме, непряме); якість і новизна продукту, обсяг поставок, взаємовідноини між подавцем і покупцем, умови поставок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Наверх ↑