Концепція життєвого циклу товару.

Життєвий цикл товару (ЖЦ) – концепція, яка характеризує розвиток обсягів збуту і прибуток від реалізації товару, пропонує заходи зі стратегії і тактики маркетингу з моменту надходження товару на ринок аж до його усунення з ринку (Т.Левіт) Це лише теоретична модель життя товару, але дає можливість добре описати ринкове життя не тільки товарів, але й політ партій…

ГРАФІК: вісь Х: 7 періодів (1.дослідження та розробка, 2. запровадження на ринок, 3.розширення ринку збуту, 4.використання переваг, 5.зрілість, 6.насичення ринку, 7.витискування товару з ринку); вісьУ: доходи. Графіки: обсяги збуту і прибуток. мах – между 5й и 6й.

(… схарактеризувати періоди (1й і 2й; 3 і 4; 5 і 6; 7) за показниками: рівень продажу, прибуток, споживачі, конкуренція, цінова політика, витрати на М).

Зобразити різні життєві цикли…

Поняття «новий товар»

Новий – відносне поняття. Тільки протягом певного часу.

Це: -світові новинки; -нові товарні лінії; -розширення існуючих товарних ліній; - удосконалення і модифікація товару; -

Сутність поняття «новий товар»

Алгоритм розробки нових товарів.

Алгоритм: 1)Мета розробки, 2)Розробка ідеї (опитування споживачів, метод синектики (аналогій з інших сфер життя), мозкова атака, стеження за діяльністю конкурентів, метод контрольних запитань, морфологічний аналіз, метод поєднань (порівнювання кількох товарів)), 3)оцінка і відбір ідеї (критерії відбору: пов’язані з ринком, товарами, в-вом, просуванням та збутом. Шкала вимірювання.), 4)розробка і перевірка задуму (Критерії: комунікабельність, довіра, споживчий розрив, співвідношення ціни та якості, використання), 5)розробка стратегії М, 6)розробка продукції (марка, упаковка, етикетка, комплекс супровідних полуг), 7)пробний М (продаж нових товарів у невеликих к-стях невеликим групам потенційних споживачів à висновки), 8)в-во і реалізація продукції.

Товарний асортимент, номенклатура, їх диференціація та диверсифікація.

НОМЕНКЛАТУРА – це групи товарів, тісно пов’язаних між собою або через подібність виконуваних ф-цій, або тому, що їх продають тим самим групам покупців, або через ті самі торговельні заклади, або в рамках того самого діапазонуу цін.

АСОРТИМЕНТ – сукупність усіх товарних одиниць, що їх пропонує покупцям конкретний продавець. Осн. хар-ки асортименту: широта, насиченість, глибина, гармонічність.

Узгодження інтересів виробника і споживача. Виробн хочуть мати малий асортимент…

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ – доповнення існуючих ліній (номенклатурних груп) продукції новими її видами. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ – доповнення виробничої програми новими продуктовими лініями. Диверсифікація: горизонтальна (NV, Video), вертикальна (TV, електронні блоки до них), латеральна (не існує зв’язку між продуктами)

Процес елімінування

Елімінування – зняття застарілого продукту з ринку.

Критерії, якими користуються при прийнятті рішень щодо знятя продукту з ринку: -економічна значущість продукту для фірми, -становище продукту на ринку, -рівень завантаження продуктом виробничих і складських потужностей фірми, -перспективи продукту в майбутньому.

МЕТОДИ елімінування: 1) «збирання врожаю» - поступове зниження витрат на в-во і збут і в такий спосіб зменшення обсягів продажу застарілого продукту за умов збереження старої ціни; 2) «видоювання» - різке зниження витрат на маркетинг; 3)концентрація зусиль – усі зусилля – на найбільш привабливий ринок, а з інших виводиться; 4)посилення лінії продукту – виключення певних асортиментних позицій із продуктової лінії, сили концентр на найбільш вигідних для фірми позиціях, 5)виключення ліній продукту – вихід фірми з окремих галузей функціонування і зосередження її зусиль на особливо пріоритетних, ефективних напрямках.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Наверх ↑