12. Соціальна структура економіки.

Співвідношення, які відбивають взаємозалежності між окремими частинами економіки та її зв’язки із зовнішнім світом, відображає структура національної економіки (СНЕ). Залежно від характеру елементів та змісту економічних явищ, зв’язки між якими відображаються в пропорціях, на рівні НЕ виділяють такі види структурних співвідношень: соціальна структура (СС), організаційна структура (ОС), відтворювальна структура (ВС), регіональна структура (РС), структура видів економічної діяльності (СВЕД) і структура зовнішньої торгівлі (СЗТ).

СС відображає розподіл НЕ за формами власності і за рівнем доходів населення. Власність є основою всієї системи суспільних відносин. Від форм власності, що утверджується у суспільстві, залежить від форми розподіл, обміну і споживання. В економіці У. існує 3 форми власності: приватна, державна, комунальна. Іншою характеристикою СС економіки є співвідношення, що визначає розподіл доходів серед населення. Підвищення рівня її добробуту має бути головною метою економічного розвитку будь-якої країни. Диференціація за рівнем доходів. 

У приватному секторі сконцентровано ОЗ на 477 млрд грн або 45,6% загал. кількості в 2004р.Фондоозброєність у прив. секторі дещо нижча порівняно з комунал і держ, але продуктивність праці тут у 1,5 разів вища.

14. Показники відтворювальної структури економіки та вплив змін у відтворювальних пропорціях на економічне зростання.

Співвідношення, які відбивають взаємозалежності між окремими частинами економіки та її зв’язки із зовнішнім світом, відображає структура національної економіки (СНЕ). Залежно від характеру елементів та змісту економічних явищ, зв’язки між якими відображаються в пропорціях, на рівні НЕ виділяють такі види структурних співвідношень: соціальна структура (СС), організаційна структура (ОС), відтворювальна структура (ВС), регіональна структура (РС), структура видів економічної діяльності (СВЕД) і структура зовнішньої торгівлі (СЗТ).

Відтвор. структура — це співвідношення: між виробництвом засобів виробництва і виробництвом предметів споживання, між споживанням основного капіталу та додатковою вартістю, між споживання і нагромадженням, між виробничими галузями та інфраструктурою.

До основних пропорцій, що х-ть розвиток ек. на всіх стадіях процесу відтворення, належать співвідношення між споживанням основного капіт. та додатковою вартістю (ВВП), між нагромадженням (фондом нагромадження) та споживанням (фондом споживання). Пропорція між споживанням і нагромадженням, з одного боку, визначає темп економічного зростання, а з іншого — рівеньспоживчого попиту, можливості задоволення поточних потреб у межах національної економіки. Пропорція між спож. основного капіталу та додатковою вартістю  характериз розподіл  валового внутр продукт на чистий внутр продукт та вартість спожитого основного капіталу (амортизацію ОЗ за рік)

Оптимальне формування пропорції відтворювання є важливою проблемою економічного розвитку безпосередньо пов’язане з його циклічністю. ВС відображає можливості економічного зростання виробництва та його ефективність.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑