99. Програми перерозподілу доходів та їх вплив на індекс Джині та на криву Лоренцо.

Слід розрізняти первинний і вторинний розподіл доходів. Первинний розподіл - це розподіл,що відбувається в економіці пропорційно факторам виробництва. Вторинний розподіл – це наслідок перерозподілу доходів між різними групами домогосподарств, який здійснює державна влада.

Основним із показників нерівності в розподілі доходів є коефіцієнт Джині. К.Д. - показник нерівності в розподілі доходів, який дорівнює відношенню площі фігури,що утворюється між кривою Лоренца і лінією абсолютної рівності, до площі трикутника, що утворюється лінією абсолютної рівності і координатними осями. Для порівняння нерівності в доходах між країнами використовуються деякі макроекономічні

показники – ВВП на душу населення. Нерівність може бути проілюстрована і графічно – за допомогою кривої розподілу доходів та кривої Лоренца. К.Л. наочно відбиває частку доходу,що припадає на різні групи населення.

Перерозподіл доходів досягається за допомогою прогресивної системи оподаткування. її застосування дає змогу зменшити не­рівність розподілу доходів у суспільстві. Це можна проілюстру­вати з використанням кривих Лоренца до і після оподаткування

прогресивна система оподаткування дає змогу зменшити нерівність розподілу доходів у суспільстві.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑