71. Сутність механізму міжбюджетних трансфертів.

Система міжбюджетних трансфертів є основним інструментом механізму міжбюджетних відносин, який передбачений чинним законодавством України і використовується задля досягнення збалансування бюджетів різного рівня, вирівнювання бюджетних диспропорцій по території країни, забезпечення фінансування програм, які мають загальнодержавне значення і спрямовується на забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків

Під міжбюджетними трансфертами розуміється безплатне та безповоротне  передавання коштів з одного бюджету до іншого.  Існують такі міжбюдж. транс-ти: 1) дотація вирівнювання – це міжбюдж. транс-т на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує; 2) субвенція – це міжбюдж. транс-т для використання на певну  мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про її надання.

Функціонування механізму міжбюджетних трансфертів грунтується на використанні фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них. Фін. норматив бюджетної забезпеченості – це гарантований державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фін. забезпечення повноважень Ради міністрів АР Крим, місцевих держ. адміністрацій  та виконавчих органах місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюдж. трансфертів. Він визначається діленням загального обсягу фін. ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюдж. програм, на кількість мешканців чи споживачів соц. послуг. За допомогою коригувальних коефіцієнтів ураховуються відмінності у вартості надання соц. послуг залежно від кіл-сті населення та споживачів соц. послуг, а також від соц.-ек., демографічних, клімитичних, екол. та ін. особливостей адмін.-територ. одиниць. Вони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑