70. Фінансова база регіонів та її склад.

ФБР – це сукупність усіх можливих джерел формування доходів органів місцевої державної влади, що викор-ся для покриття витрат, необхідних для виконання наданих їм повноважень. Вона складається з : дохідної частини місцевих бюджетів, позабюджетних цільових фондів, інших коштів.

Центр-ю ланкою фінанс-ої бази регіонів є дохідна частина місцевих бюджетів. Правовою основою формування місц-х бюджетів є ЗУ „ Про місцеве самоврядування в Укр. ” та Бюджетний кодекс У.

Необхідною умовою розв”яз-я проблем соц-ек розв-ку регіонів є наявність достатньої фінансової бази, здатної забезпечити ефективне управління на місцевому рівні, реалізацію завдань, передбачених у програмах ек-го та соц-го роз-ку регіонів і виконання органами регіон-ої влади повноважень відповідно до чинного законодавства.

Фінанси регіону являють собою сис-му ек. відносин, функц-я якої забезпечує розподіл і перерозп. ВРП та створює фонд грош.коштів, необхідних для забезпеч. соц. потреб населення та вирішення проблем соц-ек. розвитку територій. Фін. ресурси поділяються на централізовані фінанси які в свою чергу враховують кошти місц. бюджетів, надходження коштів із держ.бюджету, позабюджетні кошти, кредити, кошти підпр-ств та орг-ій, підпорядкованих органам місц.влади; та на нецентралізовані фінанси які вкл: кошти вітчизняних суб”єктів господар-ня, кошти інозем.інвесторів, кошти населення, цільові фонди, розпорядниками яких є громадські орг-ції й інші суб”єкти.

Місцевий бюджет(МБ) розуміє під собою фонд грош.коштів, який утворюється згідно з нормативним актом відповід-го органу місц.влади регіону для забезпеч. ф-цій і повноважень місцевого самоврядування. МБ виконує 3 ф-ції-1)форм-ня грош.фондів місц.органів влади; 2) розподіл цих фондів між галузями народногосп-го комплексу та викор-ня їх місц.органами влади для виконання завдань відповідно до своєї компетенції; 3)контроль за за фінансово-госп-ю дія-тю підпр-ств, орг-ій та установ, підпорядк-них органам місц.влади.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑