33. Необхідність, принципи та ефективність роботи страхових компаній.

Страхові комп.-фін. уст.,метою яких є відшкодування збитків ек.суб’єктам внасл. Виникнення несприятл.умов для їх норм. функц-вання.Кошти страхов. комп. склад. з внесків юр. та фіз. осіб., які себе срахують і купують поліси-цінні папери,в яких відзначаються сума відшкодування можл.збитків,строки та умови погашення.Види страхових полісів:

1)валютований-зазначено страхову сумму

2)невалютований-зазначено максимальну межу страхової суми

3)генеральний-єдиний поліс на всі вантажі,відправлені страхувальником протягом певного часу.

4)груповий- єдиний поліс для певного колективу страхувальників

5)договірний-покриває ризики з моменту уклад.договору до моменту платежу

6)відкритий-не оплачений гербовим збором

7)таксований-зазначено вартість об’єкта страхування

Вартість полісів включає страхову премію за стр.ризик.Ці гроші можуть приносити прибуток страховику,якщо іх вкласти аналогічно ін вест.компанії ,або купивши ліквідні активи з низьким стабільним зростанням ринк.вартості.Нагромадж.капіталу страховиків відбувається за рахунок накопичення страхових

премій.Дуже суттєвим для нагром.капіталу є розширення сегменту стр.ринку та впровадж.нових стр.послуг.Результатом такої діяльності є прибуток страховиків та резерви страхових внесків.

Тож,страхування-це цив.-прав.відносини щодо захисту манових інтересів фіз..та юр. осіб у разі настання страхового випадку за рахунок створенного стр.фонду.

Субєкти страхового ринку:страховики-страхові компанії

Страхувальники-юр.та фіз. особи, дієздатні громадяни,які уклали договір стр.,чи є страхувальниками відповідно до закону України.

Страхування в Україні :1)добровыльне-на основы договору мыж двома сторонами

2)обов’язкове-на основі нормативних актів

Види стр.угод: 1)стр.майна юр.та фіз..осіб 2)стр.фін.та кредитних ризиків 3)транспортне 4)від нещасних випадків 5)ритуальне 6)стр.відповідальності 7)перестрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑