31. Принципи та особливості діяльності небанківських фінансово-кредитних установ.

До осн небанківських фін-кред установ в Укр. Належать інвестиційні,лізінгові,факторингові,страхові та фін компанії,песійні фонди,ломбарди,кред товариства та спілки,біржі,тощо.Небанківські фін-кред установи,акумулюючи заощадження нас-ня,надають кредити та здійснюють інвестиції через надання документарних і бездокументарних позик суб’єктам господарювання,транснац корпораціям,центральним та місцевим органам викон влади,фондам і спілкам.Специфіка небанківських кредитно-фін установ полягає в тому,що вони здійснюють діяльність на фін ринку та не випускають власних боргових зобов’язань.Усі зміни у вартості активів і пасивів розподіляться серед акціонерів,а є єдиними емітованими парабанками цінними паперами-є інструменти власності.На відміну від них,усі банківські установи випускають власні боргові забовязання для додаткового залучення коштів.

Парабанківська система (ПС) складається з спеціалізованих фінансово-кредитних установ (СФКУ) і поштово-ощадної системи (ПОС). СФКУ характеризується тим, що їх діяльність спеціалізується на обслуговування певних типів клієнтів або певних сфер, що є надмірно ризикованим для банків. До СФКУ входять:

1) лізингові та факторингові компанії;

2) брокерські і дилерські фірми;

3) фондові біржі;

4)страхові компанії;

5) пенсійні фонди;

6) інвестиційні компанії та фонди;

7) кредитні спілки і товариства;

8) ломбарди.

Поштово-кредитні установи акумулюють грошові кошти широких верств населення за допомогою своєї розгалуженої системи. Гроші надаються іншим фінансово-кредитним установам, центральним і місцевим органам виконавчої влади, фондам, спілкам. Такі установи – малоризикові, а % ставки за депозитними вкладами – низькі.

У суч. ек. літер-рі небанк. фін. установи дістали назву парабанківкьких фін. установ за їхню схожість з банківськими  за номенклатурою операцій та певні  важливі відмінності у діяльності та правилах регулювання.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑