75. Які питання необхідно внести до програми аудиту розрахунків з покупцями і замовниками?

І. Аудит розрах-в з вітчизняними покупцями 1. Звірення залишку заборг-ті за даними Гол книги з залишками в обл-х регістрах. 2. Перев наявності актів звірення і відповідності їх даним аналіт і синтет обліків. 3. Визначення великих дебіторів і складання їх переліку. 3. Направлення запитів на підтвердження заборг-ті. 4. Перев наявності договорів і їхньої реєстрації в спец журналі. 5. Перев правильності оформ-ня док-ів на відвантаження і своєч-го надання їх у бухг-ю. 6. Перев повноти і своєч-і оплати рахунків на основі регістрів обліку. 7. Перев розрах-в з використанням векселів. 8. Направлення запитів покупцям на предмет підтвердження ними видачі векселів. 9. Перев розрах-в по товарообмінних оп-х: наявність договору акта взаємозаліку – застос-я звич-х цін – застос-я кор.-ї рах-в. 10. Звернути увагу на закриття деб заб-і "незвичайними" бух записами, об'єднання деб і кред-ї заборг-ті, сторнування зроблених відвантажень, необґрунтоване списання заборг-ті на витрати, перенесення її на ін рахунки балансу. 11. Зібрання підтверджень того, що поточна ДЗ визнається одночасно з визнанням доходу від реалізації. 12. Визначення розбіжностей між отриманими відповідями на відправлені запити по підтвердженню ДЗ із наявними на під-ві актами звірень і залишків в анал-у обліку ДЗ.

ІІ. Аудит розрах-в з іноземними покупцями 1. Перевірка ведення БО експортних операцій з іноз покупцями окремо по кожному контракту. 2.Звірення відповідності залишків на кінець року з розрахунків окремо по кожному контракту. 3.Перев наявності застосування курсу валюти при відображенні експортних операцій. 4.Перев правильності визначення курс різниць на дату операції і на кінець звітного періоду. 5.Виявлення порушень термінів розрахунків за екс-ми оп-ми. 6.Перев нарахування в БО обов'язк платежів та зборів згідно ВМД. 7. Перев розрах-в по товарообмінних операціях ЗЕД: -наявність договору; -акта взаємозаліку; -застосування звич-х цін; -застосування відповідної кор-ї рах-в.

ІІІ. Аудит правильності створення РСБ 1. Перев доцільності обраного методу створення РСБ. 2. Перев правильності розрахунку коеф-та сумнівності і нарахування РСБ. 3. Перев, чи не було випадків перерахування (погашення ) покупцем боргу після визнання його безнадійним на предмет відображення доходу.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  Наверх ↑