63.Аудиторські послуги та їх види.

Аудиторські послуги — це послуги, які зможуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до змісту ауд послуг їх поділяють на сумісні та несумісні з фундаментальними принципами проведення аудиту.

Види аудиторських послуг:

1)супроводження фінансового-господарської діяльності: розробка положення, інструкцій, розробка ефективної політики, представлення інтересу клієнта в суді, послуги в фінансовій сфері; 2)консультування: освітні послуги, консультації з питань законодавства, облік питань, управління,експертизи,оцінювання майна; 3) виконання обліково-контрольних функцій замовника: створення дієвої системи внутрішнього контролю; 4) управл і кадровий консалтинг,атестація персоналу,юрид косуль-ня. Одночасно з аудитом п-ву клієнту не можна надавати такі послуги(є несумісними): 1.Ведення БО та ПО. Відновлення БО, складання податкової декларації. Складання фінансової звітності. автоматизація обліку аналітичної роботи,ведення БО,податк план-ня,

Окремими авторами до аудиторських послуг включається аудит.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  Наверх ↑