108. Ревізія статутного капіталу під-ва недержавної форми власності.

На підприємствах недержавної форми власності статутний капітал формується за рахунок внесків власників, замовників під-ва у формі грошових коштів, майна, нематеріальних активів та ін. Розміри внесків засновників визначаються в док-тах на заснування під-ва.

Послідовність і напрями контролю:

1.       Контроль повноти надходжень внесків засновників методом порівняння даних аналітичного обліку з рахунків 67 “Розрахунки з учасниками”, 40 “Статутний капітал” і 46 “Резервний капітал” про суми внесків з первинними документами про їх оплату.

2.       Перевірка своєчасності розрахунків з внесків до статутного капіталу – порівнюють фактичні внески по датах у розрізі засновників з установленими в документах на заснування під-ва.

3.       У спільних під-вах – перевірка повноти, своєчасності і достовірності внесків іноземних засновників у конвертованій валюті, виходячи із засновницьких документів.

4.       Перевірка внесків засновників у вигляді нематеріальних активів.

5.       Перевірка обґрунтованості змін величини статутного капіталу здійснюється на підставі аналізу даних обліку по К-ту рах. 40 та візуального контролю про наявність змін у засновницьких документах, документі про перереєстрацію статутного капіталу при новому додатковому випуску акцій, підвищенні їх номінальної вартості або зменшенні чи зниженні їх номінальної вартості.

6.       Контроль кореспонденції рах. стосовно правильності ведення обліку операцій по статутному фонду, а також методики ведення облікових реєстрів з аналітичного обліку по рах. 40, 46, 67.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑