105. Методичні прийоми і послідовність контролю статутної діяльності під-ва.

Послідовність і напрями контролю:

1)       встановлення юридичного статусу ревізованого під-ва та його прав функціонувати відповідно до вимог діючого законодавства (нормативно-правова, документальна перевірка). Ревізор встановлює, чи не суперечать вимогам Статуту та діючого законодавства передбачені на ревізованому підприємстві порядок утворення резервного капіталу та політика розподілу чисго прибутку

2)       при перевірці юридичного статусу АТ варто встановити своєчасність і повноту ведення реєстрів акціонерів (для ВАТ). Ревізору слід з’ясувати чи був він відкритий протягом 1 міс. з моменту держ. реєстрації ВАТ. Застосовуючи методи візуальної нормативної перевірки та обстеження встановлюється правильність оформлення реєстру акціонерів щодо внесення обов’язкових реквізитів

3)       перевірка видів д-ті, здійснюваних ревізованим під-вом, на відповідність зафіксованим в його Статуті здійснюється методами обстеження та нормативної візуальної перевірки

4)       перевірка законності і своєчасності внесення змін у засновницькі документи. Методами нормативної і зустрічної перевірки встановлюється, чи зафіксовані зміни сум статутного капіталу в державному реєстрі та в протоколах зборів акціонерів. Встановлення правильності оформлення бухгалтерією документів по внесках у статутний капітал

5)       перевірка законності і правильності оформлення господарських договорів ревізованого під-ва. Ревізор перевіряє зміст оформлення і зміст документів на відповідність вимогам Статуту і діючого законодавства (методи експертної, візуальної нормативної і формальної перевірки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑