103. Контроль доходів і фінансових результатів від надзвичайної діяльності під-ва.

Основні напрямки перевірки:

1)       контроль правомірності отримання доходів і фін. результатів від надзвичайної діяльності (метод обстеження, нормативно-правова перевірка)

2) контроль правильності відображення доходів і результатів від надзвичайної діяльності:

-        перевірка обґрунтованості відображення в обліку надзвичайних доходів і витрат (метод обстеження і нормативно-візульна перевірка)

-        перевірка правильності і визначення в обліку доходів від надзвичайної діяльності (Ж-6, Ж-7, рах. 79, 74)

104. Мета, завдання, напрями та основні джерела інформації для контролю статутної діяльності і фін. стану під-ва.

Метою ревізії статутної д-ті є встановлення законності підстав підприємницької д-ті ревізованого під-ва.

Завдання ревізії:

-        дати об’єктивну оцінку юридичного статусу ревізованого під-ва та його права здійснювати підпр-ку д-ть згідно Статуту та чинного законодавства

-        установити наявні порушення щодо правомірності здійснення статутної д-ті в частині формування власного капіталу та забезпечення зобов’язань перед учасниками, які впливають на оподаткування під-ва

-        розробити заходи щодо реалізації результатів ревізії в частині: притягнення до відповідальності винних службових осіб, нарахування та стягнення штрафних санкцій за допущенні порушення чинного законодавства про господарські товариства, оподаткування, БО та фін. звітність.

Основні напрями ревізії:

1)       контроль статутної д-ті під-ва

2)       перевірка стану власного капіталу

3)       контроль розподілу і використання чистого прибутку

4)       контроль надходжень і використання цільового фінансування під-ва

5)       контроль фін. стану

Основні джерела інформації:

1)       засновницькі та організаційні док-ти (статут, засновницький договір, свідоцтво про державну реєстрацію протоколи зборів засновників, док-ти про приватизацію, свідоцтво про реєстрацію в органах статистики, бізнес-плани наказ про облікову політику та ін. внутрішні регламенти під-ва)

2)       док-ти, які свідчать про внесення часток засновників у статутний капітал у грошовій, матеріальній чи нематер. формах чи у формі ЦП

3)       облікові реєстри: Журнали № 7, 6, 3, 1 (К-т рах. 40 – 48, 70 –79, 64, 67, 30, 31), Відомості 1.1 – 1.3 за Д-т рах. 30, 31, 33, Відомість 3.6 аналітичного обліку розрах. з бюджетом, Від. 7.1 аналітичних даних рах. 42 “Додатковий капітал”, Від. 7.2 аналітичних даних рах. 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, Книга головних рах.

4)       фінансова та податкова звітність: річна фін. звітність за ревізований період і на дату реорганізації під-ва, декларації про ПДВ і про прибуток під-ва

5)       ін. джерела

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑