96. Основні напрями і об’єкти ревізії фактичної виробничої с/в реалізованої продукції.

Основні напрями контролю:

1. Контроль розрахунку фактичної виробничої собівартості реалізованої продукції. Для цього вивчають дані розрахунку фа¬ктичної собівартості готової продукції за поточний місяць та її залишки на початок і кінець місяця, використовуючи дані дода¬ткових зведених відомостей до журналів-ордерів №№ 5, 5А. Основні порушення при цьому виникають через неправильний розподіл фактичних відхилень від облікових цін на обсяг реалі¬зації продукції поточного місяця на залишок готової продукції на кінець місяця.

2. Перевірка правильності визначення і віднесення в дебет рахунку 90 «С/в реалізації» нарахувань по ПДВ, акцизного збору (якщо ця продукція оподатковує¬ться). Обсяг цих податків за місяць визначається, виходячи з даних обсягів реалізації продукції, показаних у журналах-ордерах № 5, 5А. При наявності завищених або занижених обсягів ПДВ стосовно оборотів з фактичної реалізації продукції детально вивчають причини таких відхилень (допущені помилки за ми¬нулі періоди, донарахування за матеріалами контролю Держав¬ної податкової адміністрації тощо).

3. Перевірка правильності віднесення в Д-т 90 нерозподілених постійних загальновиробничих витрат.

4. Перевірка правильності коригування фактичної виробничої с/в реалізованої продукції, при наявності повернення покупцями раніше відвантаженої продукції, як такої, що не відповідає умовам договору і наявності претензії чи нестачі.

5. Контроль відображення в обліку фактичної виробничої собівар¬тості реалізованої продукції (дебет рахунку 90).

На заключній стадії контролю за кожен день проводиться пе¬ревірка правильності визначення і відображення фактичної пов¬ної собівартості реалізованої продукції в системі рахунків бухгал¬терського обліку за методом перевірки кореспонденції рахунків у журналах-ордерах № 5, 5А з даними змісту первинних документів, на підставі яких вони складені. Обов'язково підлягають перевірці на відповід¬ність методом порівняння, арифметичних розрахунків підсумкові дані журналів-ордерів і Книги головних рахунків 5, 5А, що стосуються дебету рахунку 90.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑