3.1.Основні напрями контролю роботи фінансових органів з виконання місцевих бюджетів

До основних напрямів ревізії фінансових органів належать:

1.     Перевірка дотримання чинних нормативних активів щодо складання, затвердження, внесення змін у місцеві бюджети. 2.Ревізія виконання дохідної частини місцевих бюджетів. 3.Ревізія виконання видаткової частини місцевих бюджетів. 4.Ревізія використання бюджетного фінансування в підприєм­ницьких структурах. 5.Перевірка розрахунків за кредитами. 6.Перевірка правильності зберігання державного та муніци­пального майна, переданого в користування недержавним під­приємницьким структурам. 7.Перевірка законності утворення та використання державних позабюджетних фондів. 8.Ревізія виконання кошторисів на утримання фінансових органів, апарату управління місцевого самоврядування, бюджетних установ. При здійсненні контролю ревізійна група керується законами України (про державну контрольно-ревізійну службу в Україні, про бюджетну систему України, про податкову систему) та нор­мативно-правовими актами, які регулюють бюджетно-фінансові відносини (податки, розрахунки з бюджетом, бюджетне фінансу­вання, формування та використання позабюджетних і бюджетних коштів тощо).

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100  Наверх ↑