Організаційно-техно­логічні умови праці.

Людина здійснює свою трудову діяльність у виробничому середо­вищі. Воно характеризує­ться: організаційно-технічними умовами праці; санітарно-гігієні­чними умовами праці; соціально-психологічними умовами праці.

Орг-йно-технологічні умови праці характеризують стр-ру ви­конуваних трудових обов`язків і технологічних операцій, форму і масу деталей, відстань і швид­кість переміщення виробів, ро­бочу позу (стоячи, сидячи і т.д.) , темп праці, коеф-ти зайнятості працівників протягом зміни та інші показники, викор-вані для оцінки витрат праці на робочому місці.

Тому дуже важливе значення має кількісна та якісна оцінка умов праці на виробництві.

Комплексна оцінка виробни­чого середовища, трудового про­цесу, соціально-економічних фак­торі, які впливають на здоров’я та працездатність працівників в процесі трудової діяльності здій­снюється за допомогою атестації робочих місць.

Значна роль у створенні норма­льних умов праці на робочому мі­сці належить також естетичним факторам.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112  Наверх ↑