Тема 03. Лекція.

Подвоєння та подовження приголосних.

 Подвоєння приголосних на письмі в українській мові буває внаслідок їх збігу, залежно від значення слова або подовження м’яких приголосних при вимові: роззброєння, віддалений, інновація, ввезти, розрісся, знання, невпинний, туманний, життя, суддя, стаття, колосся.

Тема 03.1. Подвоєння приголосних.

 Подвоєння виникає, коли :

· збігаються два однакових приголосних звуки на межі префікса й кореня: віддати, оббити, роззброїти;

· збігаються два однакових приголосних звуки на межі кореня й суфікса: осінній, щоденний, законно, письменник, туманний, прикордонник;

· збігаються два звуки С у дієсловах з часткою –СЯ: розрісся, піднісся;

· збігаються два однакових приголосних звуки на межі складноскорочених слів: міськком, юннат, заввідділом;

· у словах Ганна, ссавець (і похідних), овва, бовваніти, лляний;

· у наголошених прикметникових суфіксах -АНН-, -ЕНН-, якщо вони мають підсилювальне значення, значення інтенсивності, можливості / неможливості дії: здоровенний (дуже великий), силенний (дуже сильний), невблаганний (неможливо вблагати), непримиренний (не можна примиритися), старанний (дуже ретельний) тощо;

· у старослов’янізмах з наголошеними суфіксами -АНН-, ЕНН-: священний, блаженний, огненний, благословенний, окаянний, оглашенно, мерзенний, спасенний, а також у слові божественний.

· в іменниках на –ІСТЬ, які утворені від прикметників з подвоєними приголосними: старанність, невблаганність, божественність, непримиренність, АЛЕ: ретельність (ретельний,) озброєність (озброєний).

Подовження приголосних – це давнє уподібнення при вимові м’яких Д,Т,З,С,Ц,Л,Н, та шиплячих Ж,Ч,Ш після голосного перед наступними Я, Ю, Є. Випадки подовження приголосних маємо:

· в іменниках середнього роду 2 відміни, що закінчуються на –Я: колосся, життя, знання, гілля;

· в іменниках 1 відміни Ілля, стаття, суддя, рілля;

· у прислівниках зрання, спросоння, попідтинню, попідвіконню, навмання;

· в орудному однини іменників жіночого роду 3 відміни: річчю, молоддю, зав’яззю, розкішшю;

· у словах притаманний, захланний, численний;

· у формах дієслова лити: ллю, виллється, переллємо тощо.

· буква Ч при творенні іменників жіночого роду з суфіксом –ИН- від прикметників з суфіксом –ЦЬК-: вінницький – Вінниччина, донецький – Донеччина. АЛЕ: галицький - Галичина (очевидно, від Галич, Галиція)

Подвоєння зберігається при зміні словоформ та в похідних словах: суддя-судді, суддею, суддівський, суддям;, життя-життям, у житті, життю, життєздатний. АЛЕ: стаття –статей, хоч статтями, статті, статтю, статтею. А також знання – знаннями, при знаннях АЛЕ: знань.

Приголосні не подовжуютьcя у вимові й не подвоюються на письмі у таких випадках:

· якщо Д,Т,З,С,Ц,Л,Н, та шиплячі Ж,Ч,Ш стоять не після голосного, а після іншого приголосного: щастя, листя, скатертю, радістю;

· у прикметникових суфіксах (як правило, дієприкметникового походження) -АН-, -ЯН-, -ЕН-, які не наголошені або не містять ознаки перебільшення, інтенсивності, можливості/неможливості дії: жаданий, шалений, скажений, навіжений, бажаний, незрі′вняний тощо;

· у дієприкметникових суфіксах: написаний, продовжений, довгожданий, вихований.

Тема 03.2 Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження

У загальних іменниках іншомовного походження, на відміну від російської мови, подвоєння в основному не зберігається: сума, клас, сесія, інтермецо, лібрето, колона, хобі.

Виняток становлять слова:

аннали, білль, бонна, брутто, булла, ванна, вілла, дурра, мадонна, манна, мірра, мотто, мулла, нетто, пенні, тонна, (усього 16 слів).

Подвоєння відбувається у словах іншомовного походження на межі префікса й кореня: апперцепція (перцепція), імміграція (міграція), ірраціональний(раціональний), сюрреалізм (реалізм). (АЛЕ: анотація, еміграція, бо тут префікси А-, Е-).

Подвоєння зберігається у власних назвах та похідних від них загальних : Голландія - голландський, Марокко - марокканець, Бессарабія –бессарабський, Торрічеллі, Діккенс тощо. Але немає подвоєння в іменниках Касабланка, Лісабон, Гавана та ін.

У запозичених власних іменах людей в українській мові букви, як правило, не подвоюються: Сава, Інеса, Іполит, Інокентій, Агнеса, Кирило.

АЛЕ: деякі імена зберігають подвоєння: Аполлінарій, Аполлон, Віссаріон, Геннадій, Алла, Ганна, Белла, Сусанна, Інна, Іванна, Ізабелла, Жанна, Маріанна, Стелла, Віолетта.

Радимо написання власних імен та географічних назв перевіряти за „Орфографічним словником” чи іншими довідниками.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52  Наверх ↑