Тема 10. Правопис прізвищ та географічних назв.

10. 1. Фонетичні правила правопису слов’янських прізвищ.

10.1.1. Правопис російських власних назв.

Усі запозичені власні назви передаються якомога ближче до звучання їх рідною мовою, але при цьому слід дотримуватися норм Українського правопису, зокрема щодо вживання м’якого знака й апострофа. Наприклад:

РОС.

УКР.

Соловьев

Соловйов

Прокофьев

Прокоф’єв

Пермь

Перм

Алябьев

Аляб’єв

Слід запам’ятати окремі правила передачі запозичених прізвищ та географічних назв, особливо з російської мови, оскільки саме з такими прізвищами або географічними назвами найчастіше доводиться зустрічатися в повсякденному житті.

· Російську букву И в українській мові передаємо:

· Через українську И в таких випадках:

ü Після шиплячих Ж, Ч, Ш, Щ та Ц.

РОС.

УКР

Пущин

Пущин

Чичиков

Чичиков

Чита

Чита

Щипачев

Щипачов

Цимлянск

Цимлянськ

Живаго

Живаго

ü У префіксі ПРИ та суфіксах -ИК-, -ИЦ-, -ИЩ-:

РОС.

УКР

Привалов

Привалов,

Новиков

Новиков

Пригожин

Пригожин

Мечников

Мечников

Голиков

Голиков

Радищев

Радищев

Бронницин

Бронницин

Мытищи

Митищі

ü Якщо в українській мові є споріднене слово з И:

Власна назва

Відповідне слово

Тихомиров

тихо, мир,

Зимін

зима

Синельниково

синій

Липецьк

липа

Титов

Тит

ü У словах Сибір, Симбірськ, Владивосток, Владимир, П’ятигорськ, Семипалатинськ.

· Українською Ї: після голосного, м’якого знака й апострофа: Воїнов, Троїцьк, Гур’їн, Ільїнка, Ізмаїлов.

У всіх інших випадках російську букву И передаємо через українську І: Ігнатьєв, Іркутськ, Пушкін, Гагарін, Мілютін, Калінін, Бібліно, Вітебськ.

· Російську букву Е в українській мові передаємо через Є:

ü На початку слова:

РОС.

УКР.

Евдокимов

Євдокимов

Егоров

Єгоров

Енакиево

Єнакієве

ü У суфіксах -ЄВ, -ЄЄВ, якщо вони стоять не після шиплячих, Ц або Р:

РОС.

УКР.

Ломтев

Ломтєв

Сергеев

Сергєєв

Бердяев

Бердяєв

Дежнев

Дежнєв

АЛЕ: після шиплячих (Ж, Ч, Ш, Щ), Ц та Р пишемо Е: Плещеєв, Нехорошев, Рум’янцев, Лазарев Андреєв, Солнцев, Бестужев.

ü Якщо в українській мові є споріднене слово, де пишеться І на місці російського Е:

РОС.

УКР.

Спор. Слово з І

Твердохлебов

Твердохлєбов

хліб

Серов

Сєров

сірий

Белорецк

Бєлорєцьк

білий, ріка,

Мещанинов

Мєщанінов

місто

АЛЕ: якщо в українській мові у споріднених загальних словах Е чергується з І, то на місці російської Е пишемо українську Е: Каменєв-камінь-каменя, Лебедєв-лебідь-лебедя, Хмельов-хміль-хмелю.

Російську букву Ё в українській мові передаємо через

· ЙО на початку слова, після голосного, а також м’якого знака в російському написанні:

РОС.

УКР.

Ёлкин

Йолкін

Окаёмов

Окайомов

Воробьёв

Воробйов

Соловьёв

Соловйов

· Через ЬО після приголосних:

РОС.

УКР.

Найдёнов

Найдьонов

Тёркин

Тьоркін

Алфёров

Алфьоров

Семёркін

Семьоркін

Королёв

Корольов

· Через О після шиплячих (Ж, Ч, Ш, Щ):

РОС.

УКР.

Горбачёв

Горбачов

Щёкино

Щокіно

Хрущёв

Хрущов

Голощёкин

Голощокін

· Через Е в назвах, утворених від слів, спільних для російської й української мов:

РОС.

УКР.

Спільні слова

Артёмов

Артемов

Артём - Артем

Семёнов

Семенов

Семён - Семен

Фёдоров

Федоров

Фёдор - Федір

Орёл

Орел

орёл-орел

 Російські власні назви прикметникового типу передаються як українські прикметники з урахуванням попередніх правил, лише закінчення -ОЙ не змінюється на українське -ИЙ: Толстой, Толстого, Толстому; рос. БЕЛАЯ- укр. БЄЛА, БЄЛОЇ, БЄЛІЙ тощо.

10. 2. Відмінювання географічних назв.

1. Географічні назви іменникового типу – українські та іншомовні – відмінюються як звичайні іменники 1, 2, 3 відмін. Так, наприклад, слова Африка, Америка, Полтава, Волга, Вінниця, Москва, Шепетівка, Прага, Австралія та подібні відмінюються як іменники 1 відміни; такі географічні назви, як Буг, Дніпро, Київ, Техас, Владивосток, Байкал, Єнісей, Львів, Берлін, Мюнхен та подібні - як іменники 2 відміни; Бретань, Об, Сизрань, Керч – як іменники 3 відміни.

2. Географічні назви, які мають форму лише множини, відмінюються як відповідні загальні іменники: Ромни-Ромен, Ромнами, Прилуки - Прилук, Прилуками, Чернівці-Чернівців, Чернівцям, у Чернівцях тощо.

3. В орудному відмінку географічні назви мають закінчення -ОМ- (прізвища – -ИМ-): Костянтиновом (містом) Костянтиновим (прізвище). Макаровом (місто) Макаровим (прізвище).

4. У давальному відмінку географічні назви не мають паралельних закінчень, тільки -У-: Косову, Києву, Макарову, Львову тощо.

5. Географічні назви з прикметниковими закінченнями відмінюються як звичайні прикметники: Рівне-Рівного, у Рівному, Лісове-Лісового, Лісовим, Шевченкове-Шевченкового, у Шевченковому.

6. Географічні назви, які складаються з прикметника та іменника, відмінюються в обох частинах: Асканія Нова - Асканії Нової, Асканією Новою; Переяславом-Хмельницьким, у Кам’янці-Подільському; Великих Лук, у Великих Луках, Великими Луками і т.п. АЛЕ: у кам’янець-подільських школах, Переяслав-Хмельницького району.

7. Географічні назви, що складаються з двох іменників або присвійного прикметника та іменника відмінюються лише в другій частині: Івано-Франківськ - Івано-Франківська, в Івано-Франківську, Баден-Баден - Баден-Бадена, у Баден-Бадені. АЛЕ: Конча-Заспа - у Кончі-Заспі, Кончі-Заспи; Пуща-Водиця - у Пущі-Водиці, Пущі-Водиці.

8. Географічні назви, що складаються з короткої форми прикметника, прийменника НА та іменника, що вказує на місце розташування населеного пункту, відмінюється в першій частині: Франкфурт-на-Рейні, у Франкфурті-на-Рейні; Ростов-на-Дону – Ростовом-на-Дону.

9. Не відмінюються географічні назви (переважно іншомовні), що закінчуються на Е (Є), І (Ї), О, У (Ю): Туапсе, Тбілісі, Катманду, Кюсю, Улан-Уде, Марокко, Капрі, а також деякі назви на А: Нікарагуа.

10. Якщо власна назва виступає разом зі словом, що є родовим поняттям до неї, то слід узгоджувати у відмінку загальне слово і власні назви

· населених пунктів: у місті Львові, біля села Лісового, селищем Літином; за містом Черніговом;

· річок: біля річки Дніпра, до річки Єнісею.

Узгодження не відбувається, якщо назва міста, села, ріки є рідковживаною або складною назвою, або конструкція має термінологічне значення: представники міста Кривий Ріг, берег річки Північна Двина, жителі села Новий Березів. Хоч можливі форми узгодження: міста Кривого Рогу.

Не узгоджуються також назви аулів, кишлаків: розташуватися біля кишлака Гилян.

Не узгоджуються також назви міст, сіл на -О: у місті Кемерово.

У називному відмінку також використовуються назви міст, сіл, що стоять у реченні в дужках: Змагання відбулися в обласних містах України (Тернопіль, Вінниця, Львів, Хмельницький).

3. Узгоджуються назва вулиці, а також зарубіжної республіки, країни (обов’язково жіночого роду) і загальна назва:договір з республікою Індією, будинок на вулиці Підвальній

Якщо власна назва має чоловічий рід, або є назвою складною – узгодження не відбувається: їхати вулицею Тракт Глинянський, перебувати у країні Нова Гвінея, міста країни Китай.

Узгодження не відбувається, коли у складі словосполучення є:

1. назва озера, каналу, бухти, мису, острова, гори, пустелі, порту, станції, зарубіжної адміністративно-територіальної одиниці тощо і загальна назва:

познайомитися біля гори Говерла, змагання на озері Байкал, бухта біля острова Цейлон, керівництво штату Мічиган, наближатися до порту Артур, приміщення станції Жмеринка;

2. умовна власна назва, яка береться в лапки, і загальна назва: страйк на шахті «Гігант», прохідна заводу «Київприлад», кореспондент газети «Київ».

3.астрономічна назва і власна назва:

наближатися до планети Плутон.

АЛЕ: Біля Говерли, на Байкалі, у Китаї, до Красного Лиману, від Цейлону, через Жмеринку тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52  Наверх ↑