Рекомендація

Технологія обробки і збереження харчових продуктів для підготовки студентів за напрямком

“Педагогічна освіта” спеціальності 7.010103

“Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”

Програма навчального курсу “Технологія обробки і збереження харчових продуктів” розроблена для студентів спеціальності 7.010103 “Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання” з метою підготовки майбутніх вчителів трудового навчання для роботи в розділі шкільної програми “Робота з харчовими продуктами”(харчові технології).

Основною задачею курсу є вивчення технології приготування їжі, товарознавчої характеристики харчової сировини, а також формування практичних умінь і навичок приготування страв, кулінарних і борошняних кондитерських виробів.

Курс “Технології обробки і збереження харчових продуктів” побудований за інтегрованим принципом, в якому вивчення основ таких базових дисциплін , як фізіологія харчування, товарознавство харчових продуктів, мікробіологія, а також спеціальних – обладнання та організація громадського харчування, розглядаються у взаємозв’язку з конкретними темами.

Забезпечення вивчення курсу “Технології обробки і збереження харчових продуктів” здійснюється шляхом читання лекцій. Лабораторно – практичні роботи “Практикуму з технології обробки і збереження харчових продуктів” передбачають вивчення основної документації підприємств громадського харчування та приготування окремих страв і кулінарних виробів. Добір страв базується на стравах української кухні і зорієнтований на кваліфікацію кухаря ІІІ розряду.

Отже, завданням курсу є:

* засвоєння необхідної суми знань з технології обробки і збереження харчових продуктів, фізіології харчування та товарознавства харчових продуктів для подальшої професійної педагогічної діяльності при проведенні занять з трудового навчання в розділі “Робота з харчовими продуктами” та професійної орієнтації учнів;

* опанування технологіями приготування запропонованих страв;

* ознайомлення з організацією роботи підприємств громадського харчування різних типів;

* формування необхідних професійних навичок і якостей, таких як відповідальність, охайність, наполегливість;

* виховання творчої особистості студента, розвиток його здібностей.

Контроль знань з “Технології обробки і збереження харчових продуктів” відбувається в формі іспиту.

В результаті вивчення курсу “Технологія обробки і збереження харчових продуктів” студент повинен

знати:

* основи фізіології харчування, організації виробництва та обслуговування у громадському харчуванні, товарознавства та обладнання підприємств громадського харчування;

* основні види нормативно – технічної документації, спеціальну термінологію;

* основні прийоми і способи кулінарної обробки харчових продуктів;

* технологію приготування страв, кулінарних і борошняних кондитерських виробів, запропонованих програмами курсів;

* прийоми естетичного оформлення страв і кулінарних виробів, правила їхньої подачі;

* вимоги безпечної праці при роботі з кухонним обладнаннями і інвентарем;

уміти:

* користування галузевою нормативно-технічною документацією, складати технологічні карти і схеми;

* дотримуватися безпечних прийомів праці при виготовлені страв і виробів, правил особистої гігієни та виробничої санітарії;

* добирати посуд для подачі страв та естетично оформлювати їх.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  Наверх ↑